PL EN


2011 | 1 | 107-121
Article title

Wolność osoby ludzkiej według Karola Wojtyły – Jana Pawła II

Authors
Content
Title variants
DE
Die freiheit der menschlichen person in Karol Wojtylas auffassung – Johannes Paul II. zusammenfassung
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wolność tkwi w samej naturze człowieka. Jest nie tylko właściwością woli, ale stanowi konstytutywną właściwość całego osobowego podmiotu, osoby ludzkiej. (...) Dzięki wolności człowiek „może realizować się w sposób odpowiadający jego aturze”. Człowieczeństwo, osoba ludzka afirmuje się więc, wyraża i spełnia tylko dzięki wolności.
DE
In der Antropologie von Johannes Paul II ist die Freiheit eng mit dem Phenomen der menschlichen Person verbunden. Der Mensch afirmiert sich selsbst durch die Freiheit, die die Grundlage seines moralischen Lebens ist. Die Freiheit ist die Eigenschaft der menschlichen, geschaffenen Natur und gehört zu der ontologieschen Struktur des Menschen. Der Mensch aktualisiert seine Freiheit, indem er das wahre Gut wählt. Die Wahrheit stiftet das richtige Benutzen der Freiheit. Der Mensch realisiert sich als Mensch, indem er seine Freiheit verantwortlich benutzt. Die Freiheit verwirklicht sich durch Liebe, die als Gabe von sich selber verstanden wird. Das Drama der menschlichen Freiheit liegt in der Sünde, in der Verneigung der Wahrheit über sich selbst. Jesus Christus realisiert vollkommen den Sinn menschlicher Freiheit durch die Liebe.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
107-121
Physical description
Contributors
author
References
  • A. Szostek, Wolność jako samostanowienie. Karola Wojtyły koncepcja wolności, w: Wolność we współczesnej kulturze, red. Z. Zdybicka, Lublin 1979, s. 437-448; J. Gałkowski, Samostanowienie osoby w ujęciu Kardynała Karola Wojtyły, Zeszyty Naukowe KUL 22,1-3 (1979).
  • S. Kowalczyk, Tomistyczno-fenomenologiczny personalizm Kard. Karola Wojtyły, Ateneum Kapłańskie 104 (1985), s. 84-95; tenże, Nurty personalizmu. Od Augustyna do Wojtyły, Lublin
  • 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-4572
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23729262-f8ee-4550-a62a-4d74435bc8c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.