PL EN


2018 | 9 | 167 - 176
Article title

Pracować inaczej. Czwarta rewolucja przemysłowa

Content
Title variants
EN
To work differently. The fourth industrial revolution
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Terminu Industrie 4.0 użyto po raz pierwszy w roku 2011, podczas targów technologii, innowacji i automatyki w Hanowerze. Przedstawiono tam projekt strategii rozwoju gospodarki niemieckiej, w którym kluczową rolę miała odegrać nowatorska komputeryzacja procesów produkcyjnych. Po upływie 7 lat od tej zapowiedzi specjaliści oceniają możliwości tych zmian, także w warunkach polskiej gospodarki. Autorzy artykułu koncentrują się na zmianach w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz na możliwości mierzenia osiąganego ładu (porządku) funkcjonowania organizacji wobec wyzwań globalizującej się gospodarki.
EN
The Industrie 4.0 was first used in 2011 at the Hannover trade fair. It presents a draft strategy for the development of the German economy, in which the innovative computerization of production processes is to play a key role. 7 years have passed since this announcement and specialists assess the possibilities of these changes, also in the conditions of the Polish economy. The authors of the article focus on changes in human resource management and the ability to measure the achieved order of the organization's functioning against the challenges of a globalizing economy.
Year
Issue
9
Pages
167 - 176
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
author
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
  • Blikle A. (2014), Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu, Wydawnictwo Hellon, Warszawa.
  • Dobiegała A. (2017), Pracownik wśród robotów, „Gazeta Wyborcza”, 25 października 2017 r., s. 11.
  • Ford M. (2016), Świat robotów, cdp.pl, Warszawa.
  • Gierszewska G., Wawrzyniak B. (2011), Globalizacja, Poltext, Warszawa.
  • Kronowski M. (2016), Roboty na barykady, „Newsweek”, nr 30, s. 57-67.
  • Laloux F. (2015), Pracować inaczej, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
  • Weber M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2372bdb8-7ad9-4264-ba13-c10c4dccce4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.