PL EN


2018 | 1 | 11-13
Article title

Kompleksowa terapia w leczeniu chorych na łuszczycę.

Content
Title variants
EN
Comprehensive therapy in the treatment of psoriasis patients.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Łuszczyca jest jedną z najczęstszych dermatoz skóry. Wyniki leczenia są wciąż mało satysfakcjonujące. Poziom przestrzegana zaleceń lekarskich oraz wiedza pacjenta o chorobie łuszczycowej są wciąż na niskim poziomie. Ważne jest, aby na wczesnym etapie diagnozy edukować chorego. Pacjenci z umiarkowaną lub ciężką postacią łuszczycy są predysponowani do rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, otyłości, cukrzycy, stanów lękowych. Choroba ta wymaga leczenia na wielu płaszczyznach. Dlatego tak ważne jest leczenie kompleksowe. W przedstawionych badaniach przyczyn niskiego przestrzegania zaleceń lekarskich oraz braku satysfakcjonujących efektów leczenia należy szukać w czynnikach socjodemograficznych, czynnikach dotyczących pacjenta i jego podejścia do zaleceń lekarskich, jak i kosztach terapii.
EN
Psoriasis is one of the most common skin dermatoses. The results of treatment are still not satisfactory. Compliance with medical advice and patient knowledge of psoriasis is still low. It is important to educate the patient at an early stage of diagnosis. Patients with moderate or severe psoriasis are predisposed to developing cardiovascular disease, obesity, diabetes, anxiety. This disease requires treatment on many levels, therefore comprehensive treatment is so important. In the presented studies, the reasons for low compliance and lack of satisfactory treatment results should be looked at in sociodemographic factors, patient factors and its approach to medical recommendations and treatment costs.
Year
Issue
1
Pages
11-13
Physical description
Dates
published
2018-01-23
Contributors
 • Policealna Szkoła „COSINUS III” we Wrocławiu
References
 • 1. Basińska M, Kasprzak A. Związek między strategiami radzenia sobie ze stresem a akceptacją choroby w grupie osób chorych na łuszczycę. Prz Dermatol 2012; 6(99): 692–700.
 • 2. Adamska M, Juszczyńska K, Miniszewska J. Sposób postrzegania własnej choroby jako czynnik wyznaczający jej akceptację u osób chorych na łuszczycę. Curr Probl Psychiatry 2015; 16(1): 26–37.
 • 3. Komorowska O, Szczerkowska-Dobosz A, Purzycka-Bohdan D, i wsp. Łuszczyca jako czynnik ryzyka rozwoju chorób serca i naczyń. Prz Dermatol 2014; 6(101): 500–506.
 • 4. Grochowiec M, Pakla-Misiur A, Narbutt J. Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez chorych na łuszczycę – przegląd piśmiennictwa. Prz Dermatol 2016; 2(103): 153–161.
 • 5. Devrimci-Ozguvaen H, Kundakci N, Kumbasar H, et al. The depression, anxiety, life satisfaction and affective expression levels in psoriasis patients. J Eur Acad Dermatol Venereol 2000; 14(4): 267–271.
 • 6. Feldman SR, Zhao Y, Shi L, et al. Economic and comorbidity burden among maderate-to-severe psoriasis patients with comorbid psoriatic arthritis. Arthritis Care Res (Hoboken) 2015; 67(5): 708–717.
 • 7. Chodorowska G, Bryczek M, Dąbrowska-Członka M, i wsp. W jakim stopniu chorzy na łuszczycę interesują się swoją chorobą? Badanie wstępne. Adv Dermatol Allergol 2006; 23(4): 186–191.
 • 8. Basińska M, Szymańska L. Związek nastroju z cechami choroby u osób z łuszczycą. Prz Dermatol 2013; 3(100): 146–153.
 • 9. Bewley A, Page B. Maximizing patient adherence for optimal outcomes in psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol 201; 25(Suppl. 4): 9–14.
 • 10. Bhosle MJ, Kulkarni A, Feldmann SR, et al. Quality of life in patients with psoriasis. Health Qual Life Outcomes 2006; 4(35).
 • 11. Schmieder A, Schaarschmidt ML, Umar N, et al.. Comorbidities significantly impact patients’ preferencees for psoriasis treatments. J Am Acad Dermatol 201; 67(2): 363–372.
 • 12. Chan SA, Hussain F, Lawson LG, et al. Factors affecting adherence to treatments of psoriasis comparing biologic therapy to other modalities. J Dermatolog Treat 2013; 24(1): 64–69.
 • 13. Pouplard C, Gourraud PA, Meyer N, et al. Are we giving patients enough information on how to use topical treatments? Analysis of 767 prescriptions in psoriasis. Br J Dermatol 2011; 165(6): 1332–1336.
 • 14. Martin SL, McGoey ST, Bebo BF Jr, et al. Patients’ educational needs about topical treatments for psoriasis. J Am Acad Dermatol 2013; 68(5): 163–168.
 • 15. Nijsten T, Rolstad T, Feldman SR, et al. Members of the national psoriasis fundation. More extensive disease and better informed about treatment options. Arch Dermatol 2005; 141(12): 19–26.
 • 16. Balato N, Megna M, Di Costanzo L, et al. Educational and motivational support service: a pilot study for mobile-phone-based interventions in patients with psoriasis. Br J Dermatol 2013; 168(1): 201–205.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-4212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23766171-ad96-493d-a9c1-b4157334ce99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.