PL EN


2013 | 2(4) | 97-109
Article title

Zmiany w poziomie kompetencji społecznych jako wskaźnik (nie)efektywności resocjalizacji nieletnich

Authors
Content
Title variants
EN
Changes in the level of social competences as an indicator of (non)effectiveness of juvenile’s social rehabilitation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poziom kompetencji społecznych ma zasadnicze znaczenie w prawidłowym przystosowaniu się człowieka do życia w społeczeństwie. Ich rozwój następuje w procesie socjalizacji i wychowania. Wcześniejsze badania naukowe wskazują, że młodzież niedostosowana społecznie ze względu na niekorzystną socjalizację ma niski poziom kompetencji społecznych, co utrudnia jej nawiązywanie poprawnych relacji interpersonalnych. Stąd też ich resocjalizacja powinna uwzględniać rozwijanie kompetencji społecznych. Artykuł zawiera wyniki badań empirycznych, które wskazują, że poza umiejętnością zachowania się w sytuacji ekspozycji społecznej, wychowanki MOW w większości deklarują wysoki poziom kompetencji społecznych. Niestety roczny pobyt w tej placówce nie przyczynił się do podniesienia poziomu posiadanych przez nie kompetencji społecznych.
EN
The level of social competence is the most influential in an individual’s proper adjustment to functioning in the society. The competence is a derivative of socialization and upbringing. Earlier research indicates that the youth that have not adjusted socially due to improper socialization lacks adequate social competence, which hampers their relations with others. Therefore their rehabilitation should involve acquiring the competence. This article features empirical research findings which show that apart from the ability to behave properly in the case of social exposure, juveniles kept in detention centres declare a high level of social competence. But despite the year-long stay in a correctional institution their level of social competence did not change.
Year
Issue
Pages
97-109
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Bartkowicz Z. 2001, Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych, AWH Antoni Dudek, Lublin.
 • Borecka-Biernat D. 1998, Osobowościowe i wychowawcze przesłanki agresji uczniów w sytuacji ekspozycji społecznej, w: Problemy współczesnej patologii społecznej, red. B. Urban, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków.
 • Brzezińska A. 1979, O zastosowaniu taksonomii wrocławskiej w badaniach pedagogicznych, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 2.
 • Brzeziński J. 1996, Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Chlebowski P. 1998, Aktywizacja społeczna nieletnich w terapii grupowej, „Opieka Wychowanie Terapia”, nr 1.
 • Freedman B.J., Rosenthal L., Donahoe C.P. Jr., Schlundt D.G., McFall R.M. 1978, A social-behavioral analysis of skill deficits in delinquent and nondelinquent adolescent boys, „Journal of Consulting and Clinical Psychology”, nr 4 (5).
 • Gaffney L.R., McFall R.M. 1981, A comparison of social skills in delinquent and nondelinquent adolescent girls using a behavioral role-playing inventory, „Journal of Consulting and Clinical Psychology”, vol. 49, nr 6.
 • Goldstein A.P., Glick B., Gibbs J.C. 2004, ART. Program zastępowania agresji, Amity, Warszawa.
 • Goleman D. 1997, Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina of Poland, Poznań.
 • Matczak A. 2001, Kwestionariusz Kompetencji Społecznych, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 • Sanger D., Maag J.W., Spilker A. 2006, Communication and behavioral considerations in planning programs for female juvenile delinquents, „The Journal of Correctional Education”, nr 57 (2), June.
 • Tomorowicz A. 2011, Struktura kompetencji społecznych w ujęciu interakcyjnym, „Psychiatria”, t. 8, nr 3.
 • Węgliński A. 1993, Resocjalizacja nieletnich w warunkach wolności dozorowanej oraz izolacji zakładowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Wojnarska A. 2011a, Pomiar kompetencji społecznych – przegląd zagadnień, w: Diagnostyka resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia, red. A. Wojnarska, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Wojnarska A. 2011b, Znaczenie inteligencji emocjonalnej w procesie komunikacji społecznej nieletnich, w: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, red. A. Kieszkowska, Impuls, Kraków.
 • Sanger D., Moore-Brown B., Magnuson C, Svoboda N. 2001, Prevalence of language problems among adolescent delinquents: a closer look, „Communication Disorders Quarteriy”, nr 23.
 • Laak J., Goede M., Aleva L., Brugman G., Leuven M, Hussmann J. 2003, Incarcerated adolescent girls: personality, social competence and delinquency, „Adolescence”, vol. 38, nr 150.
 • Stepp S.D., Pardini D.A., Loeber R., Morris N.A. 2011, The relation between adolescent social competence and young adult delinquency and educational attainment among at-risk youth: the mediating role of peer delinquency, „The Canadian Journal of Psychiatry”, vol. 56, nr 8, August.
 • Irshad E, Atta M. 2013, Social competence as predictor of bullying among children and adolescents, „Journal of the Indian Academy of Applied Psychology”, vol. 39 (1), January.
 • Langeveld J.H., Gundersen K.K., Svartdal F. 2012, Social competence as a mediating factor in reduction of behavioral problems, „Scandinavian Journal of Educational Research”, vol. 56, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23794812-7ff5-4b6d-9da6-5bfc72ef70f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.