Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 41 | 2 | 173-181

Article title

Kształcenie pedagogów resocjalizacyjnych w systemie szkolnictwa wyższego

Content

Title variants

EN
The education of rehabilitation educators in higher education system

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy kształcenia Studentów na kierunku pedagogika na specjalności resocjalizacja. Autor opisuje jak pod względem uregulowań prawnych wygląda kształcenie przyszłych resocjalizatorów w systemie szkolnictwa wyższego. Przedstawia również wady i zalety tych rozwiązań. Opisuje również badania przeprowadzone wśród studentów i przedstawia ich opinie na ten temat.
EN
The article concerns the issue of educating students of pedagogy specialising in rehabilitation. The author describes the nature of educating future rehabilitation educators in respect of legal regulations in the system of higher education. There follows a discussion on advantages and disadvantages of such solutions. There is also a description of research carried out among students and it further presents their opinions on the subject.

Journal

Year

Volume

41

Issue

2

Pages

173-181

Physical description

Contributors

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

References

  • Brzezińska A.I., Rycielska L. (2009), Tutoring jako czynnik rozwoju ucznia i nauczyciela, [w:] Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, red. P. Czekierda, M. Budzyński, J. Traczyński, Z. Zalewski, A. Zembrzuska, Towarzystwo Edukacji Otwartej, Wrocław.
  • Hołyst B. (2013), Podstawy i zakres indywidualnej prognozy kryminologicznej, „Probacja” 2013, nr 1, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa.
  • Kraśniewski A. (2010), Krajowe Ramy Kwalifikacji, [w:] Autonomia programowa uczelni, Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, red. E. Chmielecka, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
  • Machel H. (2008), Kadrowe determinanty sukcesu resocjalizacyjnego w warunkach penitencjarnych, [w:] Teoria i praktyka resocjalizacyjna wobec współczesnych zachowań dewiacyjnych w Polsce i Republice Czeskiej, red. A. Szecówka, B. Koukola, P. Kwiatkowski, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław.
  • Sieczek E. (2013), Dział I. System szkolnictwa wyższego, [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. W. Sanetra, M. Wierzbowski, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
  • Wiśniewski D. (2014), Mentoring – Mentor, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, t. 3, red. A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska, Uniwersytet Opolski, Opole.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-23798e1f-f79c-498a-bab3-677c79bfb2c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.