PL EN


2014 | 2/2014 (46) | 49-67
Article title

Klasyfikacja systemów nadzoru korporacyjnego – podejście alternatywne

Content
Title variants
EN
A taxonomy of Corporate Governance systems – an alternative approach
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest dokonanie przeglądu dotychczasowych klasyfikacji narodowych systemów nadzoru korporacyjnego oraz próba zaproponowania alternatywnej klasyfikacji modeli corporate governance przy wykorzystaniu indeksów World Economic Forum. W odróżnieniu od dotychczas opublikowanych koncepcji, autorki dokonały klasyfikacji 114 gospodarek, opartej na zmiennych ilościowych. Analiza obejmuje dane opublikowane dla lat 2005–2011, dotyczące poziomu rozwoju ram instytucjonalnych i rynków finansowych. Punkt wyjścia rozważań stanowi teza, iż silne ramy instytucjonalne danego kraju sprzyjają rozwojowi rynku finansowego, dlatego klasyfikacja systemów nadzoru korporacyjnego do jednego z czterech modeli: autonomicznego, rynkowego, mieszanego oraz instytucjonalnego powinna bazować na ocenie pozycji rynku finansowego względem poziomu rozwiązań instytucjonalnych w danym państwie. Kryterium klasyfikacji stanowią więc efekty indywidualne, wyznaczone na podstawie modelu zależności poziomu rozwoju rynku finansowego od poziomu rozwoju ram instytucjonalnych w danym kraju.
EN
The aim of the paper is to review existing taxonomies of national Corporate Governance systems and to present an alternative classification approach using World Economic Forum indexes. In contrast to former concepts, the presented taxonomy classifies 114 economies and is based on quantitative variables. The analysis covers data published for the period of 2005-2011, referring to institutional framework quality and financial market development assessments. The authors verify the hypothesis that a strong institutional framework supports financial market development in a country and therefore the classification of its Corporate Governance system to one of the defined models: autonomous, market-oriented, mixed or institutional should rely on relative financial market assessment measures. The individual fixed effects estimated in a panel model of institutional framework and financial market development dependency create a new classification criteria.
Year
Issue
Pages
49-67
Physical description
Dates
published
2014-04-30
Contributors
author
 • Katedra Finansów Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
author
 • Katedra Finansów Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
References
 • Bebchuk, L.A. i Roe, M. (1999). A Theory of Path Dependence in Corporate Governance and Ownership. Stanford Law Review, 52 (1), 127–170, http://dx.doi.org/10.2307/1229459.
 • Berndt, M. (2000). Global Differences in Corporate Governance Systems: Theory and Implications for Reforms. Harvard Law School Discussion Paper, 303 (11), 1–65. Pozyskano z: http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/pdf/303.pdf (12.11.2013).
 • Bhagat, S., Bolton, B. i Romano, R. (2008). The Promise and Peril of Corporate Governance Indices. Columbia Law Review, 108 (8), 1803–1882.
 • Börsch-Supan, A. i Köke, F.J. (2002). An Applied Econometricians’ View of Empirical Corporate Governance Studies. German Economic Review, 3 (3), 295–326, http://dx.doi.org/10.1111/1468-0475.00061.
 • Cornelius, P. i Kogut, B.M. (2003). Corporate Governance and Capital Flows in a Global Economy. New York: Oxford University Press.
 • Franks, J. i Mayer, C. (1997). Corporate Ownership and Control in The U.K., Germany, and France. Journal of Applied Corporate Finance, 9 (4), 30–45, http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-6622.1997.tb00622.x.
 • Gillan, S.L. (2006). Recent Developments in Corporate Governance: An Overview. Journal of Corporate Finance, (12), 381–402, http://dx.doi.org/10.1016/j.jcorpfin. 2005.11.002.
 • Gruszczyński, M. (2012). Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa. Warszawa: Difin.
 • Jerzemowska, M. (2002). Nadzór korporacyjny. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Keasey, K. i Wright, M. (1993). Corporate Governance: Issues and Concerns. Accounting and Business Research, 23, 301–313.
 • Koładkiewicz, I. (1999). Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa. Warszawa: Poltext.
 • La Porta, R., Lopez-deSilanes, F., Shleifer, A. i Vishny, R.W. (1998). Law and Finance. Journal of Political Economy, 106, 1113–1155, http://dx.doi.org/10.1086/250042.
 • Tam, O.K. (1999). The Development of Corporate Governance in China. Northampton: Edward Elgar Publishing.
 • Tamowicz, P. i Dzierżanowski, M. (2002). Biała księga nadzoru korporacyjnego. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Wawrzyniak, B. (2000). Nadzór korporacyjny: perspektywy badań. Organizacja i Kierowanie, (2), 17–38.
 • Weimer, J. i Pape, J.C. (1999). A Taxonomy of Systems of Corporate Governance Corporate Governance. An International Review, (2), 152–166, http://dx.doi.org/10.1111/1467-8683.00143.
 • Wooldridge, J.M. (2002). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Cambridge, London: The MIT Press.
 • Zalega, K. (2003). Systemy Corporate Governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-237a8a2a-59bb-459b-ba67-b05e3b545f57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.