PL EN


2015 | 17 | 157-167
Article title

Model EMBOK (Event Management Body Of Knowledge) jako narzędzie zarządzania wydarzeniami w sektorze kreatywnym

Content
Title variants
EN
The EMBOK (Event Management Body Of Knowledge) model as a tool of managing events in the creative sector
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Model zarządzania wydarzeniami EMBOK został opracowany przez Williama O’Toole’a i Julię Rutherford Silvers. Zamierzeniem autorów modelu jest systematyczne doskonalenie jego założeń na podstawie bieżących doświadczeń menedżerów wydarzeń (event managers). Trzy główne wymiary modelu EMBOK (obszary, fazy i procesy) stanowią podstawę opracowania koncepcji wydarzeń, planowania i ich realizacji (m.in. festiwali, targów, konferencji, spotkań etc.). Niezwykle istotną wydaje się możliwość stworzenia podłoża dla zarządzania projektami eventowymi w sektorze kreatywnym na podstawie wskazówek zawartych w EMBOK. Ważnym tego powodem jest rosnące znaczenie profesjonalizacji w zakresie zarządzania wydarzeniami, w tym również w sektorze kreatywnym. Pytanie o możliwości adaptacyjne modelu EMBOK w obszarze zarządzania eventami w kulturze w Polsce jest punktem wyjścia dla podjętej analizy. Celem artykułu jest wskazanie mocnych i słabych stron modelu EMBOK, jak również rekomendacja działań doskonalących niezawodność tego modelu na gruncie zarządzania wydarzeniami w sektorze kreatywnym.
EN
The Event Management Body of Knowledge (EMBOK) has been developed by William O’Toole and Julia Rutherford Silvers. The intention behind this framework is to systematically review and improve its principles on the basis of the experience of event managers. The three EMBOK dimensions (Domains, Phases and Processes) are fundamental for the creation, development and delivery of an event (a festival, a fair, a conference, a meeting, etc.). It is of great significance for the creative sector to work out a solid foundation for event management based on the EMBOK Guide Matrix. A growing importance of the professionalization in event management generates new challenges also in the creative sector. The paper’s departure point is to consider the prospects of adapting the EMBOK model in Poland. The main objective of this article is to outline both strengths and weaknesses of the EMBOK model and also to recommend improvements to enhance the EMBOK reliability in the scope of event management within the creative sector.
Keywords
Year
Issue
17
Pages
157-167
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-237f6f8d-d4ce-4e09-b61e-570d31568143
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.