PL EN


2014 | 180 cz 1 | 205-219
Article title

Wybrane zagadnienia etyczno-moralne we współczesnej gospodarce Polski

Content
Title variants
EN
Some Ethical and Moral Issues in the Modern Economy of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article addresses the most important (according to the author) factors in the Polish economy, which make ethical and moral attitudes of participants of economic life become secondary. High (and still rising) unemployment, huge differences in wages and income of the individual groups, and unfair tax system are pathological features of modern Polish economy. The consequence of these phenomena is alienation of a large group of people (poor and excluded) from society. The market and its ruthless tools (money and profit) in the hands of corporations and greedy individuals (rather than demand, supply and price they create) have become the new faith (in the absence of proper government activities) that leads to denial and moral decay of moral rules and unprecedented exploitation in the new system.
Year
Volume
Pages
205-219
Physical description
Contributors
References
 • Brzeziński T.: Etyka lekarska. PZWL, Warszawa 2002.
 • Buchner-Jezierska A.: Sytuacja na rynku pracy jako czynnik dehumanizacji pracy - przykład Polski. WPCz, Częstochowa 2010.
 • GUS: Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2012. http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/samobojstwa/84000,Samobojstwa- 2012.html (10.09.2013).
 • Klimczak B.: Między ekonomią a etyką. UE, Wrocław 2008.
 • Mirrlees J.A.: Models of Economics Growth. "A New Model of Economic Growth" (with N. Kaldor). RES, 1962.
 • Polowczyk J.: Elementy ekonomii behawioralnej w dziełach Adama Smitha. http://www.janpolowczyk.pl/publikacje/EKONOMISTA_Polowczyk.pdf (30. 08.2013).
 • Rybak M.: Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2004.
 • Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P.: Współczesne nurty teorii makroekonomii. PWN, Warszawa 1998.
 • Szulczewski G.: http://etycznybiznes.blogspot.com/2009/10/wykad-1.html (30. 08.2013).
 • Woźniak M.G.: Droga do spójności społeczno-ekonomicznej. Gospodarka Narodowa Polski 1990-2011. PWN, Warszawa 2013.
 • Szydło S.: Problemy stabilizacji polskiej gospodarki w okresie rynkowych reform. AGH, Kraków 2013.
 • Praca ma pierwszeństwo przed kapitałem. "Süddeutsche Zeitung" z 31 maja 2013.
 • Raporty płacowe 2010. Sedlak & Sedlak.
 • Roczniki Statystyczne 1988-1912 r. GUS, Warszawa.
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gini_since_WWII.svg (25.09.2011).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-237fe164-ec03-44fb-a7f8-be704b24ee0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.