PL EN


2014 | 7 | 229-247
Article title

Wykroczenia z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych de lege lata i de lege ferenda

Authors
Content
Title variants
EN
The offences listed in the law act on security of mass events de lege lata and de lege ferenda
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy problematyki bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprez masowych, w szczególności meczów piłki nożnej. Po właściwym wprowadzeniu do tematu i przedstawieniu zakresu penalizacji autor poddaje szczegółowej analizie poszczególne wykroczenia godzące w bezpieczeństwo i porządek, uregulowane w Ustawie z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Analiza ta obejmuje zarówno ustawowe znamiona każdego wykroczenia, jak i grożące za nie sankcje. Na koniec autor artykułu przedstawia i uzasadnia propozycje najpilniejszych zmian w ustawowej regulacji przedmiotowych wykroczeń.
EN
The article refers to the issues of the public security and order during the mass events, especially football matches. After the appropriate introduction to the topic and the presentation of the range of punishment, the author carries a detailed analysis of the particular offences related directly to the security and order, regulated by the Law Act on the security of mass events as of 20 March 2009. The analysis includes the statutory definitions of each offence as well as the statutory punishment for them. Finally, the author specifies and justifies the most urgent amendments to the Law Act, that refer to the subject offences.
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23823ba7-ab13-4a6b-badb-babe84528cd7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.