PL EN


2016 | Wydanie specjalne: Filozofii Polacy potrzebują. Księga pamiątkowa ofiarowana Witoldowi Mackiewiczowi w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin | 255-278
Article title

Pytania a implikatura konwersacyjna

Title variants
EN
Questions and Conversational Implicature
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowski Przedmieście 3, 00-927 Warszawa
References
 • Ajdukiewicz, K. (1926), Semantyczna analiza zdania pytajnego. Ruch Filozoficzny X, pp. 194b-195b.
 • Braun, D. (2011). Implicating Questions. Mind and Language 26 (5):574-595.
 • Brożek, A. (2007), Pytania i odpowiedzi: tło filozoficzne, teoria i zastosowania praktyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Semper".
 • Gazdar G. (1979), Pragmatics: Implicature, Presupposition and Logical Form, New York: Academic Press,
 • Giedymin, J. (1964), Problemy, założenia, rozstrzygnięcia. Studia nad logicznymi podstawami nauk społecznych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Grice H. P. (1981), Presupposition and conversational implicature, [w:] Radical pragmatics, Cole P. (ed.), New York: Academic Press, s. 183-198.
 • Grice H.P. (1989a), Further Notes on Logic and Conversation, [w:] H. P. Grice, Studies in the Way of Words, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, s. 41–57.
 • Grice H.P. (1989b), Logic and Conversation, [w:] H. P. Grice, Studies in the Ways of Words, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, s. 22-40
 • Grice H.P. (1989c), Meaning, [w:] Studies in the Way of Words, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, s. 213–223.
 • Grice H.P. (1989d), Retrospective Epilogue, [w:] Studies in the Way of Words, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, s. 339-385. (1989e), Utterer’s Meaning and Intentions, [w:] H. P. Grice, Studies in the Way of Words, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, s. 86–116.
 • Grice H.P. (1989f), Utterer’s Meaning, Sentence-Meaning, and Word-Meaning, [w:] H. P. Grice, Studies in the Way of Words, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, s. 117-143
 • Hołówka T. (2006), Kultura logiczna w przykładach, Warszawa: Wydawnictwo PWN;
 • Kubiński, T. (1970). Wstęp do logicznej teorii pytań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Neale S. (1992), Paul Grice and the Philosophy of Language, „Linguistics and Philosophy” 15, s. 509–559.
 • Levinson S. C. (2000), Presumptive Meanings, Cambridge/MA: The MIT Press,
 • Levinson S. C. (1983), Pragmatics, Cambridge: Cambridge University Press (wyd. polskie: (2010), Pragmatyka, tłum. T. Ciecierski, K. Stachowicz, Warszawa: Wydawnictwo PWN).
 • Martinich A.P. (2001), Speech Acts, [w:] A.P. Martinich (red.), The Philosophy of Language Oxford: Oxford Univeristy Press, s. 123-129
 • Puczyłowski T. A. (2010), O pytaniach bałamutnych. Uwagi o kłamstwie, pytaniach i implikaturze konwersacyjnej, artykuł, w: Deskrypcje i prawda, J. Pelc (red.), Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne, str. 257-273
 • Puczyłowski T.A. (2014), Argument z implikatury konwersacyjnej w polemikach filozoficznych, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa
 • Tokarz M. (1993), Elementy pragmatyki logicznej, Warszawa: Wydawnictwo PWN
 • Wiśniewski, A. (1995). The Posing of Questions: Logical Foundations of Erotetic Inferences, Dordrecht/ Boston/ London: Kluwer Academic Publishers.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23849989-8aa9-426b-bb0e-fea262a81277
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.