PL EN


2014 | 9 | 167-179
Article title

Positioning Strategies of Polish Political Parties in the 2014 European Parliament Election

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article concerns an analysis of the types of positioning an electoral agenda adopted by the Polish political parties during the political campaign before the elections to the European Parliament in 2014. Positioning the electoral offer has been treated as one of the main elements of the electoral strategies of political parties, as the way of defining their electoral goals and identifying their strengths and weaknesses as well as opportunities and threats. The scope of analysis assumes main Polish political parties represented in the Polish parliament in the years 2011 - 2014 and additionally the party that managed to cross the entry barrier into the parliamentary market in the EP election in 2014.
Contributors
 • University of Wroclaw, Poland
References
 • Baines P.R. (1999), Voter segmentation and candidate positioning, [in:] B.I. Newman (ed.), Handbook of political marketing, Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage
 • Cichosz M. (2005), Pozycjonowanie oferty politycznej na przykładzie wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2004 r., [in:] B. Dobek – Ostrowska (ed.), Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Cichosz M. (2011a), Pozycjonowanie oferty wyborczej partii politycznych jako mechanizm strategiczny, [in:] R. Alberski, R. Solarz (eds.), Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w okręgu dolnośląsko-opolskim. Uwarunkowania kształtowania strategii wyborczych, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Cichosz M. (2011b), Strategie kreowania wizerunków kandydatów w prezydenckiej kampanii wyborczej w Polsce w 2010 r., [in:] J.Okrzesik, W. Wojtasik (eds.), Wybory prezydenckie 2010, Katowice: REMAR
 • db/mtom, „Służyć Polsce, słuchać Polaków”. PiS prezentuje spot wyborczy, TVN24, 15.04.2014 r., http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/sluzyc-polsce-sluchac-polakowpis-prezentuje-spot-wyborczy,418720.html (10.09.2014).
 • Dlaczego warto głosować na PSL? (2014), Materiał wyborczy KW Polskie Stronnictwo Ludowe (official publication prepared by the Polish People’s Party candidates’ committee)
 • Grabowska M. (2004), Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 r., Warszawa: Scholar
 • Grzesiczak Ł., Nasz sondaż: Komorowski i Korwin-Mikke, „OX.PL” 15.06.2010, http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,13085,nasz-sondaz-komorowski-i-jkm.html?sData=2014-08 (11.09.2014).
 • jagor, Jarosław Gowin odchodzi z PO, „Gazeta.pl” 9.09.2013, http://wiadomości.gazeta.pl/wiadomości/1,114871,14572329,Jaroslaw_Gowin_odchodzi_z_PO.html (10.09.2014) .
 • Kolczyński M. (2010), Eurowybory 2009 – meandry kampanijnej postpolityki, [in:] R. Glajcar, W. Wojtasik (eds.), Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2009 r., Katowice: Wydawnictwo REMAR.
 • Kotler P., Keller K. (2011), Marketing Management (14th ed.), Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall
 • List Jarosława Gowina do Donalda Tuska (2014), 22.04
 • Modrzejewski A. (2012), Kościół i religia w strategii wyborczej Ruchu Palikota, [in:] A. Turska – Kawa, W. Wojtasik (eds.), Wybory parlamentarne w 2011 r., Katowice: Wydawnictwo REMAR
 • Musiał – Karg M. (2012), Polskie Stronnictwo Ludowe w parlamentarnej kampanii wyborczej 2011 r., [in:] A. Turska – Kawa, W. Wojtasik (eds.), Wybory parlamentarne w 2011 r., Katowice: Wydawnictwo REMAR
 • Newman B.I., Sheth J.N. (1987), A Theory of political choice behavior, New York: Praeger
 • Oświadczenie w/s sytuacji na Ukrainie Janusza Korwin – Mikkego, 2.05.2014, http://korwinmikke.pl/blog/wpis/oswiadczenie_ws_sytuacji_na_ukrainie/2177 (5.05.2015)
 • Państwowa Komisja Wyborcza, www.pkw.gov.pl (20.09.2014).
 • Pełczyńska – Nałęcz K. (1998), Postawy i przekonania polityczne – tendencje zmian w latach 1988 -1995, [in:] W. Adamski (ed.), Polacy’95. Aktorzy i klienci transformacji, Warszawa: IFiS PAN.
 • Pietraś J. Z. (2000), Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • po.PAP, Czystka w PiS: Ziobro, Kurski i Cymański wyrzuceni, „Newsweek Polska” 4.11.2011, http://polska.newsweek/czystka-w-pis—ziobro—kurski-i-cymanski-wyrzuceni,84154,1,1.html (10.09.2014).
 • Program europejski Solidarnej Polski (2014), Materiał wyborczy KW Solidarna Polska (official publication prepared by the United Poland candidates’ committee)
 • Program Kongresu Nowej Prawicy na wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (2014) Materiał wyborczy KW Nowa Prawica (official publication prepared by the New Right candidates’ committee)
 • Przemówienie Janusza Palikota na konwencji podsumowującej I etap kampanii, 22.03, http://europaplustwojruch.org.pl
 • Ries A., Trout J. (1982), Positioning: The Battle for your mind, New York: Warner Books
 • Roguska B. (2014), Stosunek do protestów na Ukrainie. Komunikat z badań nr 21/2014, CBOS, luty, Warszawa
 • Sula P. (2005), Euro-scepticism in the party system of Poland, [in:] B. Dančák, P. Fiala, V.Hloušek (eds.), Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu, Brno: Masarykova Univerzita v Brně
 • Taggart P., Szczerbiak, A. (2004), Contemporary Euroscepticism in the party system of the European Union candidate states of Central and Ekstern Europe, “European Journal of Political Research”, 43.
 • Wiszniowski R. (2008), Europejska przestrzeń polityczna. Zachowania elektoratu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Wojtasik W. (2010), Partie polityczne i system partyjny RP w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r., [ in:] R. Glajcar, W. Wojtasik (eds.), Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2009 r., Katowice: Wydawnictwo REMAR.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23879d1b-7911-41f9-9888-6cffeadd3252
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.