PL EN


2016 | 2 | 49-63
Article title

Edukacyjny aspekt rozwoju zawodowego menedżera

Authors
Content
Title variants
EN
Educational aspect of professional development manager
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł ma charakter postulatywny, jednakże przedstawione treści mogą przyczynić się do przeprowadzenia analizy porównawczej. Współczesny rynek pracy wymaga od pracowników szerokiej gamy umiejętności. Wśród nich znajdują się umiejętności twarde (hard skills) i umiejętności miękkie (soft skills). Umiejętności twarde to przede wszystkim umiejętności związane ze znajomością procedur pracy i techniczne. Umiejętności miękkie, uznawane za uniwersalne, to zdolności głównie społeczne i komunikacyjne. Według danych Berlińskiego Instytutu Badań Socjologicznych pracodawcy przy doborze współpracowników zwracają baczną uwagę na zestaw umiejętności miękkich. Uczelnie zdecydowały, że przyszli specjaliści muszą przygotować się do istniejącej sytuacji na rynku pracy. Helmut Wagner, Ilka Kajmak, Bettina Bartkowiak uważają, że praca nad kluczowymi umiejętnościami miękkimi powinna rozpocząć się już w czasach studenckich. Postulaty kształcenia i rozwijania umiejętności miękkich wśród studentów wydziałów organizacji i zarządzania poparto wybranymi przykładami.
EN
This article is postulative by nature. However, the presented content can be used for comparative analysis. The modern labor market requires from professionals a wide range of skills. There are hard skills and soft skills among them. Hard skills are primarily the skills associated with knowledge of rules and technical. Soft skills are considered universal, first of all, abilities social and communicative. Soft skills are considered universal; these abilities are mainly social and communicative. According to the Berlin Institute for Sociological Research, firm employers are increasingly paying attention to soft skills when recruiting staff. Universities have come to the conclusion that future professionals have to be prepared for the labor market situation and its requirements. Helmut Wagner, Ilka Kajmak, Bettina Bartkowiak believe that the work on key soft skills should begin since student years. The postulate of learning and developing soft skills among students in organizational and management faculties has been supported by selected examples.
Year
Issue
2
Pages
49-63
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
author
 • Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie
References
 • Абашкина O., Soft skills: ключ к карьере, „Справочник по управлению персоналом” 2008, nr 9.
 • Armstrong M., Jak być lepszym menedżerem, przeł. P. Turnau, Warszawa 1997.
 • Bratnicki M., Transformacja przedsiębiorstwa, Katowice 1998.
 • Drucker P.F., Menedżer skuteczny, przeł. J. Górski, J. Szyfter, Kraków 1994.
 • Длугунович Н.А., Soft skills як необхідна складова підготовки ІТ-фахівців, „Вісник Хмельницького національного університету” 2014, nr 6 (219). Франц M., Школа в контексті вибраних аспектів творчої організації, „Постметодика” 2016, №1 (124) ПОІППО, Полтава.
 • Гоулман Д., Бояцис Р., Макки Э., Эмоциональное лидерство, Москва 2008.
 • Иванов Д., Путь к вершине. Факторы успеха. Что важнее: soft skills или hard skills?, Журнал „Управление человеческим потенциалом” 2010, nr 3.
 • Kajmak I., Perspektiven nach dem Studium. Career Service, Düsseldorf 2015.
 • Kessler A., Small Talk von A bis Z. 150 Fragen und Antworten, Offenbach 2007.
 • Konecki K., Pozyskiwanie pracowników o strategicznych kompetencjach, [w:] Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, red. H. Król, Warszawa 2002.
 • Kwiatkowski S.M., Sępkowska Z., Budowa standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce, Warszawa – Radom 2000.
 • Mintzberg H., The Manager’s Job: Folclore and Fact, „Harvard Business Review” 1990, nr 2.
 • Mintzberg, H., Managers Not MBAs: A Hard Look at the Soft Practice of Managing and Management Development, San Francisco 2004.
 • Nowa Encyklopedia Powszechna, Warszawa 1995–1996.
 • Olczak M., Kwalifikacje i kompetencje nauczyciela, „Edukacja i Dialog” 2009, nr 4 (207).
 • Olczak M., Warsztaty samodoskonalenia, Łódź 2009.
 • Olczak M., EQ w zarządzaniu organizacją. Scenariusze zajęć dla studentów wydziałów organizacji i zarządzania, „Zarządzanie i Edukacja” 2013, nr 87.
 • Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami w organizacji, [w:] Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, red. A. Ludwiczyński, Warszawa 2000.
 • Penc J., Menedżer w uczącej się organizacji, Łódź 2000.
 • Сосницкая О., Soft Skills Мягкие навыки твердого характера, http://www.dw.com/ru/soft-skills-%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/a-4837922 [8.04.2016].
 • Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji, red. S. Sławiński, Warszawa 2013.
 • Toffler A., Toffler H., Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, przeł. J. Łoziński, Poznań 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-238c166b-5fc4-44c5-97ce-6daef1a04210
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.