PL EN


2008 | 2 | s. 233 - 256
Article title

Gromadzenie zasobu w archiwum diecezjalnym na przykładzie Częstochowy

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The collecting of archival holdings in the diocesan archives on example of Częstochowa
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasób archiwalny biskupstwa częstochowskiego (1925-1992) został zgromadzony przede wszystkim w archiwum diecezjalnym pełniącym rolę archiwum historycznego dla tego biskupstwa. Najbardziej owocnymi w scalaniu i koncentracji archiwaliów okazały się lata 50. i 60. ubiegłego stulecia. W swojej historii zasób archiwalny diecezji częstochowskiej ulegał licznym przemieszczeniom w związku z reorganizacją Kościoła w Polsce, jak też wydarzeniami społeczno-politycznymi w kraju. Niemały wpływ wywierały przy tym problemy lokalowe i antykościelna polityka władz państwowych. Na zasób ten składają się materiały archiwalne z okresu staropolskiego i nowożytnego oraz tylko nieliczne z czasów współczesnych. Nie wszystkie zespoły zostały scalone. Poważna część materiałów archiwalnych znajduje się w archiwum kurii w Częstochowie, a jego zasobem, zgodnie z ustawodawstwem kościelnym, zarządza kanclerz. Własne zespoły archiwalne gromadzą i przechowują w swych archiwach także inne instytucje kościelne. Większość z nich, z wyjątkiem archiwów parafialnych i niektórych dziekańskich, posiada już tylko dokumentację najnowszą. Praktyka archiwalna w instytucjach podlegających kurii częstochowskiej opiera kwestię przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum diecezjalnego na dyspozycji kanclerza odpowiedzialnego za dokumentację powstałą w diecezji częstochowskiej. Utworzone z niej zespoły znajdują swoje miejsce najpierw na półkach archiwum kurialnego, a stąd dopiero po pewnym, nie określonym w przepisach czasie, zostają przekazane do archiwum historycznego. Natomiast kompetencje dyrektora archiwum diecezjalnego dotyczą materiałów archiwalnych o starszym rodowodzie, rozproszonych po innych archiwach oraz tych zgromadzonych już w centralnym archiwum biskupstwa częstochowskiego. Największy niedogodnością pozostaje brak instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej a także wiążących zasad selekcji i brakowania dokumentacji. Współczesny napływ dokumentacji foto- i fonograficznej oraz elektronicznej wymaga podjęcia specjalistycznych metod gromadzenia i opracowania zgodnych ze standardem archiwalnym. Przed archiwistami kościelnymi pojawia się współcześnie kolejne wyzwanie. Narastający zasób archiwalny archidiecezji częstochowskiej wymaga, aby w kościelnych archiwach (przede wszystkim w diecezjalnym i w kurii) zatrudniano przede wszystkim osoby mające fachowe wykształcenie uniwersyteckie w zakresie archiwistyki, co dawałoby gwarancje właściwego postępowania z materiałami archiwalnymi. Zasób archiwalny archidiecezji częstochowskiej stał się obecnie bardzo ciekawym obszarem dla badań naukowych. Zapoznanie się z poszczególnymi etapami jego powstawania pozwoli łatwiej dotrzeć do potrzebnych informacji. Zgromadzone w kościelnych archiwach biskupstwa częstochowskiego materiały archiwalne rzucają szersze światło nie tylko na ostatnie 400 lat dziejów Kościoła i państwa, ale także na wydarzenia historii współczesnej i najnowszej.
Keywords
Year
Volume
2
Pages
s. 233 - 256
Physical description
Contributors
  • Archiwum Kurii Metropolitarnej w Częstochowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-238ca248-a891-4bc5-be77-24d735149f5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.