PL EN


Journal
2014-2015 | 43-44 EN | 13-29
Article title

Speech therapy procedure in the light of the theory of total quality management and its instruments

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article tries to show the relationship between the stages of the speech therapy procedure (Grabias, 2012) and the stages of the total quality management. To illustrate such a correlation, the article contains an original research which describes the ortophonic competence of Polish students in primary education (7–13 year-olds) and lower secondary education (13–16 year-olds). The research made use of the Pareto analysis with the Lorenz curve, which is considered the basic instrument in the quality management process. It included 277 students and three main study categories: speech disorders, articulatory errors, and speech emission and accent errors. The results of the research indicated that the use of the quality management methods within the standard speech therapy procedure is indeed helpful for its proper planning, execution, and evaluation.
Journal
Year
Volume
Pages
13-29
Physical description
Dates
published
2014-01-01
Contributors
 • Department of Neurolinguistics Institute of Polish Philology Pedagogical University of Cracow
References
 • Błaszczyk W., 2005, Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, Warszawa.
 • Dahlgaard J. J., Kristensen K., Kanji G. K., 2002, Podstawy zarządzania jakością, Warszawa.
 • Dubisz S., ed., 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa.
 • Grabias S., 2007, Język, poznanie, interakcja, [in:] T. Woźniak, A. Domagała , eds. Język, interakcja, zaburzenia mowy. Metodologia badań, Lublin, pp. 355–377.
 • Grabias S., 2012, Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego, [in:] S. Grabias, M. Kurkowski, Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin, pp. 15–71.
 • Hamrol A., 2005, Zarządzanie jakością z przykładami, Warszawa.
 • Kaczorowski B., ed., 2004, Nowa encyklopedia powszechna PWN, vol. 8, Warszawa.
 • Kamińska B., 2012, Logopedia artystyczna i jej miejsce w kształceniu logopedów, [in:] St. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, eds. Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, Gdańsk, pp. 117–125.
 • Kolman R., 2003, Zastosowanie inżynierii jakości, Bydgoszcz.
 • Koźmiński A. K., Piotrowski W., eds., 2002, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa.
 • Michalik M., 2014, Zarządzanie jakością’ w logopedii – propozycja metodologiczna, “Nowa Logopedia”, vol. 5, [in:] M. Michalik, ed. Diagnoza i terapia logopedyczna osób dorosłych i starszych, Kraków, pp. 77–94.
 • Michalik M., 2014a, Zarządzanie jakością w praktyce logopedycznej (na przykładzie diagnozowania stopnia przyswojenia kompetencji ortofonicznej przez dorosłych użytkowników języka), “Nowa Logopedia”, vol. 5, [in:] M. Michalik, ed., Diagnoza i terapia logopedyczna osób dorosłych i starszych, Kraków, pp. 135–156.
 • Muhlemann A. L., Oakland J. S., Lockyer K. G., 1995, Zarządzanie. Produkcja i usługi, Warszawa.
 • Rittel S. J., 1999, Poznawanie wartości gospodarczych w klasach początkowych, [in:] J. Ożdżyński, S. Śniatkowski, ed., Wartościowanie w dyskursie edukacyjnym, Kraków, pp. 203–213.
 • Staniek A., 2013, Articulatory Problems of Recitation Contests Participants, unpublished Master’s thesis under the supervision of Mirosław Michalik at the Institute of Polish Philology at Pedagogical University of Cracow.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-238cc4c1-8920-4572-860c-034ed1af1019
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.