PL EN


2019 | vol. 63, nr 7 | 286-298
Article title

Identification of the optimal automotive R&D area in the context of implementing the Follow-the-Sun strategy – empirical study

Content
Title variants
PL
Identyfikacja optymalnego obszaru B+R sektora motoryzacyjnego w kontekście implementacji strategii Follow-the-Sun – badania empiryczne
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main objective of the article is to select an optimal R&D area of the automotive sector in the context of the possibility of implementing the Follow-the-Sun (FTS) strategy. Empirical research covers three areas of R&D of this sector, excluding the area of Software Development, which according to current literature is the only one in which the FTS strategy is applied. The research was conducted between January and August 2019. The spatial scope of the research covered six international automotive companies providing R&D services in at least one of the three surveyed areas. Due to the innovativeness of the presented subject matter, the research part of the study was preceded by the necessary information on the FTS strategy itself. Its main objective is to further increase the pace of R&D work by using project teams dispersed in distant time zones and capable of ensuring a 24-hour work cycle without the need to perform it at night.
PL
Głównym celem artykułu jest wyłonienie optymalnego obszaru B+R sektora motoryzacyjnego w kontekście możliwości implementacji strategii Follow-the-Sun (FTS). Badania empiryczne obejmują trzy obszary B+R tego sektora, wykluczając obszar Software Development, będący według aktualnej literatury przedmiotu jedynym, w którym strategia FTS znajduje zastosowanie. Badania przeprowadzone zostały pomiędzy styczniem a sierpniem 2019 roku i objęły sześć międzynarodowych przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego świadczących usługi B+R przynajmniej w jednym z trzech badanych obszarów. Z uwagi na innowacyjność przedstawianej tematyki część badawcza opracowania została poprzedzona niezbędnymi informacjami na temat samej strategii FTS. Jej głównym założeniem jest dalszy wzrost tempa prac B+R z wykorzystaniem zespołów projektowych rozproszonych w odległych strefach czasowych oraz mogących zapewnić całodobowy cykl pracy bez konieczności wykonywania jej w nocy.
References
 • Butz M., Schmidt A., Tillmann G., 2014, Umbruch in der Automobilzuliefer-industrie: Standortoptimierung und Sourcing, Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
 • Carmel E., 2013, Overcoming your time zone challenges, IESE Insight, doi: 10.5581/002. ART-2317.
 • Carmel E., Dubinsky Y., Johnston J.M., 2008, Follow The Sun – Workflow In Global Software Development: Theory, Modeling And Quasi-Experiment To Explore Its Feasibility, Follow The Sun paper for Keystone conference printed on 5.09.2016, Keystone, Colorado, United States of America, https://auislandora.wrlc.org/islandora/object/auislandora%3A53355/datastream/PDF/view.
 • Carmel E., Espinosa A., 2011, I’m Working While They’re Sleeping: Time Zone Separation Challenges and Solutions, Nedder Stream Press, United States of America.
 • Dong W., Hui Li, Xiaoting T., 2007, Off-line programming of Spot-weld Robot for Car-body in White Based on Robcad, ICMA 2007, International Conference on Mechatronics and Automation, Harbin, China, pp. 763-768.
 • https://de.statista.com/statistik/daten/studie/239869/umfrage/arbeitsunfaehigkeitstage-aufgrund-vonburn-out-erkrankungen/ (02.08.2019).
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Automotive_design#Interior_design (08.10.2019).
 • https://www.welt.de/wirtschaft/article143774194/BKK-Atlas-zeigt-duesteres-Potenzial-der-Depressionen.
 • html#cs-DWO-WI-Depression-js-Laender-Aufm-jpg.jpg (02.08.2019).
 • https://www.nzz.ch/wirtschaft/ein-bayer-im-himmel-weshalb-der-freistaat-wirtschaftlich-so-gut-dasteht-ld.1426719 (02.08.2019).
 • Kroll J., Richardson I., Prikladnicki R., Audy J.L.N, 2018, Empirical evidence in follow the Sun software development: A systematic mapping study, Information and Software Technology, vol. 93.
 • Pradhan A., 2011, Current Trends in Automotive Wire Harness Design, International Conference on Mechanical, Production and Automobile Engineering (ICMPAE’2011), Pattaya.
 • Sabadka D., 2014, Impacts of shortening product life cycle in the automotive industry, Technical University of Košice, Košice.
 • Schmid H., 2013, Barrieren im Wissenstransfer, Springer, Wiesbaden.
 • Serwiński M., 2019, Wykorzystanie stref czasowych we współpracy jednostek R&D sektora automotive, [in:] P. Antonowicz, E. Malinowska, J. Siciński, Sektorowe uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Smith P.G., Reinersten D.G., 1991, Developing products in half the time, Van Nostrand Reinhold, New York.
 • Wallentowitz H., Freialdenhoven A., Olschewski I., 2009, Strategien in der Automobilindustrie: Technologietrends und Marktentwicklungen, Vieweg + Teubner, GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden.
 • Witter F., 2016, Volkswagen moving people, Investor Roadshow with Evercore ISI, New York and Boston.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-239b2a11-4c20-4de8-a328-edd49ca8c888
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.