Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 8 | 507-512

Article title

Rosyjska tradycja tłumaczenia utworów dla dzieci: między edukacją a ideologią

Authors

Content

Title variants

EN
Russian tradition of translating children’s literature: between education and ideology

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Cel badań. Artykuł ukazuje strategie tłumaczeniowe rosyjskich tłumaczy działających w okresie Związku Radzieckiego na przykładzie obcojęzycznej literatury dziecięcej. Zamysłem autora było zbadanie, jaką rolę odegrała w wyborach tłumaczy ideologia partii komunistycznej i w jakim stopniu prąd socrealizmu wpłynął na kształt świata przedstawionego w książkach czytanych przez dzieci. Metody badań. Przedmiotem moich badań były klasyczne pozycje z literatury dziecięcej, takich autorów jak Lewis Carroll, L. Frank Baum, Alan Alexander Milne, Hugh Lofting oraz Carlo Collodi. Rosyjskie przekłady zostały przeanalizowane na podstawie istotnych koncepcji przekładoznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem strategii domestykacji oraz adaptacji. Wyniki badań. Zanalizowane tłumaczenia mieszczą się w definicji adaptacji, tłumacze dostosowują realia pod potrzeby dziecięcego czytelnika, niejednokrotnie odzierając oryginał z elementów nacechowanych kulturowo, aby tekst był w pełni zrozumiany przez czytelnika niezaznajomionego z kulturą anglosaską czy włoską. Wnioski.Dominującą strategią podejmowaną przez radzieckich tłumaczy była adaptacja. Ideologia komunistyczna była ważnym, choć nie jedynym, czynnikiem odpowiedzialnym za ten stan rzeczy. Niebagatelną rolę odegrały również tradycje domestykacji, obecne w literaturze rosyjskojęzycznej na długo przed zdefiniowaniem założeń realizmu socjalistycznego.
EN
Aim of the study. The aim of the article is to show translation strategies of translators who were active during the years of the Soviet Union. The author intends to investigate the significance of Soviet ideology and socialist realism as regards the character of the world presented in children’s literature at that time. Methodology. My research subject included classic books and novels of children’s literature, written by such authors as: Lewis Carroll, L. Frank Baum, Alan Alexander Milne, Hugh Lofting, and Carlo Collodi. The translations were analyzed in accordance with modern theories which pertain to translation studies. Special attention was paid to domestication and adaptation. Results. The translations were identified as adaptations. The translators intend to modify the novels in order to adjust the text to the needs of children, many a time neutralizing culture-bound elements. The text could thus be understood even by those readers who were not acquainted with Anglo-Saxon or Italian culture. Results. The strategy that was particularly dominant in the Soviet Union was adaptation. The ideology was an important factor, although it was just one of many aspects. Rich traditions of domestication played an important role, and they had been present in Russian literature long before first tenets of socialist realism were established.

Year

Issue

8

Pages

507-512

Physical description

Contributors

author
 • Instytut Psychologii Stosowanej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej ul. Łojasiewicza 4, 30-348, Kraków

References

 • Avanzini, A. (2016). Pinocchio: a Bildungsroman? In: Annali online della Didattica e della Formazione Docente 8 (12), 6-12.
 • Bastin. G. (2009). Adaptation. In: M. Baker & G. Saldanha (Ed.) Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Second Edition (pp. 3-6). London and New York: Routledge.
 • Bimberg, C. (1998/1999). Poetry as Procreation: John Dryden's Creative Concept of Poetry and Imitation. Connotations, 8.3, 304-318.
 • Cusatelli, G. (red.). (2002). Pinocchio esportazione. Il burattino di Collodi nella critica straniera. Fondazione Nazionale Carlo Collodi.
 • De-you, Y. (1987). On Marshak's Russian Translation of Robert Burns. Studies in Scottish Literature, 22(4), 10-29.
 • Farrer, D.G. (1973) (Lsuno) the Soviet folktale as an ideological strategy for survival in international business relations. Studies in Soviet Thought, Studies in Soviet Thought, 55-75.
 • Fast, P. (1981). Poetyka rosyjskiej powieści produkcyjnej (1929-1941). Katowice: Uniwersytet Śląski.
 • Inggs, J. (2015). Translation and Transformation: English-Language Children’s Literature in (Soviet) Russian Guise. International Research in Children’s Literature, 8(1), 1-16.
 • Kellogg, D. (2010). The Ends of Crocodile Tears, or Child Literature as Emotional Self-Regulation. Journal of Language and Literacy Education 6(1), 75-92.
 • Kosman, M. (2016). Kubuś Puchatek w ZSRR: o strategiach tłumaczeniowych Borysa Zachodera. W: K. Jasiewicz (red.) Words-Ideas-Interpretations (s. 13-26). Nowy Sącz: State Higher Vocational School.
 • Kosman, M. (2017). Toto, we are in the Soviet Union. Jaka Kraina Oz istnieje w Związku Radzieckim? Konteksty Kultury, 14(1), 55-69.
 • Moretti, C. (2015). La letteratura per ragazzi, dalla traduzine all’adattamento. Pobrane z: https://travelaroundgermany.files.wordpress.com/2015/11/tesi-pdf.pdf (20 XII 2017).
 • Nabokov, V. (2004). Problems of translation: Onegin in English. In: L. Venuti (Ed.) The Translation Studies Reader, Second Edition (pp. 115-127). New York: Routledge.
 • Pokorn, N. (2014). Rolf in Slovene Woods. The Classic Work of the Scout and Woodcraft Movements in a Pre-Socialist and Socialist Translation. TRANS: revista de traductología 18, 49-66.
 • Vid, N. (2014) Teaching Russian Through Translations. Informatologia, 47(1), 52-54.
 • Wójcikowska-Wantuch, P. (2011). Propp uwspółcześniony. Analiza morfologiczna powieści Mariny Wiszniewieckiej Kащей и Ягда, или небесные яблоки („Kaściej i Jagda, czyli rajskie jabłka"). Ex Nihilo 1(5), 72-86.
 • Zachoder, B. Priključenija Winni-Pucha (Iz istorii moih publikacii) Woprosy literatury, 5, 197-225.
 • Zobek, T. (1991). "My" Eugeniusza Zamiatina a Proletkult: o antyutopii i utopii lat dwudziestych. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 7-18.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-239da37e-2e3b-46dd-8ed9-03fdcb25eb36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.