PL EN


2018 | 9 | 4 | 481-487
Article title

Sukces wychowawczy w subiektywnej perspektywie matek w okresie wczesnej dorosłości

Content
Title variants
EN
Educational Success in the Subjective Perspective of Young Adult Mothers
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W obecnej rzeczywistości istotnym celem ludzkich dążeń jest osiągnięcie sukcesu. Kojarzy się on ze zrealizowaniem własnych zamierzeń i planów, osiągnięciem wysokiej pozycji społecznej, sławą, majątkiem czy prestiżem. Sukces można osiągnąć w wielu dziedzinach – nie tylko w aktywności zawodowej, pnąc się po szczeblach kariery, ale również w sferze rodzinnej. Wtedy wydaje się mniej spektakularny, co nie oznacza jednak, że nie daje człowiekowi satysfakcji, poczucia szczęścia i zadowolenia. Nie ulega wątpliwości, iż ważną płaszczyzną osiągania sukcesu jest rodzicielska praktyka wychowawcza. W niniejszym artykule poruszonoten właśnie problem, który stanowi próbę spojrzenia na sukces wychowawczy oczami kobiet-matek w okresie wczesnej dorosłości. Jak wynika z badań, młode kobiety utożsamiają sukces wychowawczy z sytuacją, gdy dziecko jest w pełni samodzielne, wyrosło na wartościowego człowieka, jest szczęśliwe, a z rodzicem łączą go dobre relacje, które w przyszłości zaowocują bliskością i wzajemnym wsparciem.
EN
Nowadays one of the most spectacular objective of human efforts is to achieve success. Success is associated with fulfillment of one’s own intentions and plans, achievement of high social status, fame, wealth or prestige. Success may be attained in many areas of life aside from professional activity and climbing the career ladder, but also in family life. The latter may seem less spectacular, but it does not mean that it cannot give satisfaction, sense of happiness and gladness. Undoubtedly, one of the key aspects of being successful is parental educational activity. This problem is discussed in the present article, which attempts to look at educational success with the eyes of young adult mothers. The study shows that young mothers associate educational success with the situation when their child is fully independent, grows out to be a valuable individual, is happy and has good relations with his/her parents, which will evolve into the sense of closeness and mutual support in the future.
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
481-487
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
  • Doktor, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Edukacyjnych, Polska
References
  • Brzezińska, A., Appelt, K., Ziółkowska B. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. Sopot: GWP.
  • Homplewicz, J. (1999). Idea a rzeczywistość sukcesu wychowawczego. W: J. Homplewicz (red.), Sukces wychowawczy (s. 10–16). Rzeszów: Instytut Teologiczno-Pastoralny.
  • Kawecki, I. (1996). Etnografia i szkoła. Kraków: Impuls.
  • Kawula, S. (2014). Kultura pedagogiczna rodziców jako czynnik stymulacji rozwoju i wychowania młodego pokolenia. W: S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke (red.), Pedagogika rodziny (s. 335–357). Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
  • Kubinowski, D. (2016). Istota jakościowych badań pedagogicznych. Jakościowe Badania Pedagogiczne, 1(1), 5–14. Pobrane z: http://docplayer.pl/37677835-Jakosciowe-badania-pedagogiczne.html (29.06.2018).
  • Marek-Zborowska, B. (2016). Kobiety i ich kariery w województwie podkarpackim. Rzeszów: Wyd. UR.
  • Łączek, T.W. (2014). Sukces życiowy jako wartość w percepcji młodzieży akademickiej. W: T. Sakowicz, K. Gąsior (red.), Wartości w rodzinie i społeczeństwie (s. 122–140). Kielce: STON 2.
  • Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: GWP.
  • Śniegulska, A. (2017). Wokół problematyki ról rodzicielskich. W: B. Szluz (red.), Obraz współczesnej rodziny. Teoria i badania (s. 179–188). Rzeszów: Wyd. UR.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23a815a9-35c3-4eb5-a1a4-ced007d41893
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.