PL EN


1966 | 2 | 80-82
Article title

Uwagi na temat problemów konserwatorskich rytowanej posadzki w krypcie kolegiaty wiślickiej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Issue
2
Pages
80-82
Physical description
Dates
published
1966
Contributors
  • kons., Pracownie Konserwacji Zabytków Kraków
References
  • Wa r t o ł o w s k a , B. P e n k a l o w a , T. d a c h owa , Problemy konserwacji rytowanej posadzki gipsowej odkrytej w krypcie I kościoła romańskiego w podziemiach gotyckiej kolegiaty w Wiślicy, „Ochrona Zabytkow” XVIII (19Θ5), nr 2 (69), s. 35—48.
  • L. T о г w ii г t, Zagadnienia konserwacji zabytkow w Wiślicy, Zes-poł Badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, „Sprawozdania” 1960, s. 33—35; A. T o m a s z e w s k i , Z problematyki badań, konserwacji i ekspozycji zabytkow w Wiślicy, „Ochrona Zabytkow” XVII (1964), nr 2 (65), s. 36—37.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23adbaca-da29-4857-9640-1730b51b6319
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.