PL EN


2019 | 19 | 71-86
Article title

Eyetracking research of Readability of Bibliographical Styles by the example of academic management systems

Authors
Content
Title variants
PL
Badanie wzrokowe czytelności stylów bibliograficznych na przykładzie akademickich systemów zarządzania
DE
Visuelle Lesbarkeitsprüfung der bibliografischen Stile am Beispiel der akademischen Verwaltungssysteme
Languages of publication
EN PL DE
Abstracts
EN
Aim: The aim of the study was to gain knowledge about the way in which students use the electronic bibliography when looking for their positions. These investigations are designed to indicate the most intuitive bibliographic description style from the student's level. It is also to contribute to the improvement of the aesthetics of the ways of publishing the subject bibliography presented in the didactic support services and in the electronic management systems of students and academic staff. Research method: The study in question was conducted using a mobile eye tracker, operating in infrared technology and 60 Hz frequency, on the group of students of Information Architecture. In order to achieve a balanced degree of complexity for different bibliographic styles, the experiment, apart from using the eye tracker, also included a questionnaire concerning detailed questions in the field of particular elements of the bibliographic description. The study used the Vancuver style, Traditional Polish agreement with the norm (PN-ISO 690: 2002 and PN ISO 690 2) mixed and the style based only on network resources. Results/Conclusions: These are pilot studies, and their results will be presented on the example of the USOS website, which is used at Nicolaus Copernicus University in Torun.
PL
Cel: Celem badania było zdobycie wiedzy na temat tego, w jaki sposób studenci korzystają z bibliografii elektronicznej, szukając swoich stanowisk. Badania te mają na celu wskazanie najbardziej intuicyjnego stylu opisu bibliograficznego z poziomu studenta, a także przyczynienie się do poprawy estetyki sposobów publikowania bibliografii tematycznej stosowanej w ramach usług wsparcia dydaktycznego i elektronicznych systemów zarządzania studentami i personel akademicki. Metoda badawcza: Omawiane badanie zostało przeprowadzone przy użyciu mobilnego urządzenia do śledzenia wzroku, działającego w technologii podczerwieni i częstotliwości 60 Hz, na grupie studentów kierunku „Architektura informacji”. Aby osiągnąć zrównoważony stopień złożoności dla różnych stylów bibliograficznych, eksperyment oprócz korzystania z narzędzia do śledzenia wzroku obejmował także kwestionariusz dotyczący szczegółowych pytań w zakresie poszczególnych elementów opisu bibliograficznego. W badaniu zastosowano mieszany styl Vancuver, tradycyjny polski styl zgodny z normą (PN-ISO 690: 2002 i PN ISO 690 2) oraz taki oparty wyłącznie na zasobach sieciowych. Wyniki/wnioski: Są to badania pilotażowe, a ich wyniki zostaną przedstawione na przykładzie strony internetowej USOS, z której korzysta Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
DE
These/Ziel: Die Untersuchung sollte die Frage beantworten, auf welche Weise die Studenten eine digitale Bibliografie nutzen, um ihre eigenen Positionen zu finden. Die Untersuchungen sollten auf den meist intuitiven Stil einer bibliografischen Beschreibung, die sich die Studenten vornehmen, hinweisen sowie die Ästhetik der Veröffentlichungsmethoden einer thematischen Bibliografie im Rahmen der didaktischen Unterstützung und der digitalen Studenten- und Mitarbeiter-Verwaltungssysteme verbessern. Forschungsmethode: Die geschilderte Untersuchung wurde mithilfe eines Mobilgeräts zur Blickerfassung in der Infrarot-Technologie und einer Frequenz von 60Hz an einer Gruppe von Studenten der „Informationsarchitektur“ durchgeführt. Um ein ausgewogenes Maß an Komplexität für verschiedene bibliografische Stile zu erreichen, umfasste das Experiment neben dem Gerät zur Blickerfassung auch den Fragebogen mit detaillierten Fragen in Hinblick auf die einzelnen Elemente der bibliografischen Beschreibung. In der Untersuchung bediente man sich des gemischten Stils Vancouver, des traditionellen polnischen Stils in Übereinstimmung mit der Norm (PN-ISO 690: 2002 und PN ISO 690 2) sowie eines, der sich ausschließlich auf die Netzbestände stützte. Ergebnisse/Schlussfolgerungen: Es sind Pilotuntersuchungen, und ihre Ergebnisse werden am Beispiel der USOS-Webseite der Nikolaus-Kopernikus-Universität dargestellt.
Year
Volume
19
Pages
71-86
Physical description
Dates
published
2019-12-09
Contributors
author
 • Nicolaus Copernicus University, Poland. Faculty of Philosophy and Social Sciences
References
 • Bergstrom, Jennifer Romano, and Andrew Jonathan Schall. 2014. Eye tracking in user experience design. Amsterdam, Boston: Morgan Kaufmann.
 • Crosby, E. Martha, and W. Wesley Peterson. 1991. “Using Eye Movements to Classify Search Strategies”. Proceedings of the Human Factors Society Annual Meeting 35(20). https://doi.org/10.1177/154193129103502012.
 • Duchowski, T. Andrew. 2017. Eye Tracking Methodology. Theory and Practice. Cham: Springer International Publishing AG.
 • Freie Universität Berlin. 2019. “Home”. OGAMA. Accessed July 3, 2019. http://www.ogama.net.
 • Garczark-Bąk, Urszula. 2016. „Użyteczność badań eye trackingowych w pomiarze utajnionych determinant zachowań zakupowych nabywców”. Ekonometria 3(53): 54-71.
 • Holmqvist, Kenneth, Marcus Nystrom, Andersson Richard, and others. 2015. Eye Tracking: A Comprehensive Guide to Methods and Measures. Oxford: Oxford University Press.
 • Mazurek, Jolanta. 2011. „Czytelnik, użytkownik, klient, odbiorca w bibliotece cyfrowej… czyli KTO?” In Polskie Biblioteki Cyfrowe 2009 : materiały z konferencji zorganizowanej dnia 9 grudnia 2009 r., ed. by Cezary Mazurek, Maciej Stroiński, and Jan Węglarz, 35-44. Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych.
 • Rosenfeld, Louis, and Peter Morville. 2003. Architektura informacji w serwisach internetowych. Gliwice: Helion.
 • Stefaniak, Barbara. 1998. „Badania bibliometryczne, informetryczne, naukometryczne” In Informacja naukowa w Polsce: tradycja i nowoczesność, ed. by E. Ścibor, 198-199. Olsztyn: Wydawnictwo WSP.
 • The EyeTribe. 2019. “Our big mission”. The Eye Tribe. Accessed July 3, 2019. http://theeyetribe.com/theeyetribe.com/about/index.html.
 • The Internet Engineering Task Force (IETF). 2019. “RFC2616 – Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1”. IETF Documents. Accessed July 3, 2019. https://tools.ietf.org/html/rfc2616.
 • Tidwell, Jenifer. 2012. Projektowanie interfejsów: sprawdzone wzorce projektowe. Gliwice: Helion.
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2019. „Witaj w systemie USOSweb Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”. Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Last modified September 18, 2019. https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default.
 • Wade, J. Nicholas. 2010. “Pioneers of Eye Movement Research”. I-Perception 1(2): 33–68. https://doi.org/10.1068/i0389.
 • Wąsikowska, Barbara. 2014. The Application of Eye Tracking in Business. In Social Aspects of Business Informatics: Concepts and Applications, ed. by Andrzej Marciniak and Mikołaj Morzy, 71-86. Poznań: Wydawnictwo Nakom.
 • Zotero. 2019. “Zotero Style Repository”. Accessed July 3, 2019. https://www.zotero.org/styles.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23adf66f-481d-4840-8db6-4640482e0449
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.