PL EN


2017 | 5 | 137–148
Article title

Poetycki zwierzy(e)niec Agnieszki Osieckiej

Title variants
EN
The Zoo of Confessions – Animal motifs in the Poetry of Agnieszka Osiecka
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article attempts at describing the representations of various animals in Agnieszka Osiecka’s poetry: their function and the form of artistic influence. The poet is a clever observer of animals in which humans can perceive themselves. Sometimes the animals in their beauty and deftness testify to the perfection of the divine work; at other times – portrayed in deterministic terms - naked and defenseless in the face of death, they bring to mind the irrevocable destiny of man. Sometimes these animals witness human characters making their choices – more or less counsels. Thanks to the animals’ presence this poetry bustles with life, even though it reminds the reader of his own finiteness.
Year
Issue
5
Pages
137–148
Physical description
Contributors
 • Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
References
 • Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze, wyb., przed. i koment. Magda Umer, Warszawa 2010.
 • Apokalipsa św. Jana XI, 3 i 7; XVI, 13, w: Pismo Święte Nowego i Starego Testamentu, Poznań 2003, s. 1423–1444.
 • Arystoteles, Zoologia, w: tegoż, Dzieła wszystkie, wstęp i przeł. Piotr Siwek, t. 3, Warszawa 1992.
 • Leśmian Bolesław, Poezje wybrane, oprac. Jacek Trznadel, Wrocław 1991.
 • Nowa miłość: wiersze prawie wszystkie. Agnieszka Osiecka, t. I i II, wyb. i przygot. Marta Dobromirska-Passent, wstęp i oprac. Jarosław Klejnocki, Warszawa 2009.
 • Osiecka Agnieszka, Apetyt na czereśnie. Komedia muzyczna w 2 aktach, dostępne, w: Biblioteka Narodowa, Magazyn Druków Ulotnych (DŻS XIX 7).
 • Osiecka Agnieszka, Szpetni czterdziestoletni, Warszawa 1985.
 • Bachelard Gaston, La Terre et les leveries du repos, Paris, Jose Corti, 1958.
 • Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej, red. Adrian Mianecki i Violetta Wróblewska, Toruń 2011.
 • Cirlot Juan Eduardo, Słownik symboli, przekł. Ireneusz Kania, Kraków 2000.
 • Croft-Cooke Rupert, Cotes Peter, Świat cyrku, przeł. Zygmunt Dzięciołowski, Warszawa 1986.
 • Derlatka Piotr, Zdradziecka Osiecka, Warszawa 2015.
 • Donne John, The collected poems of John Donne, 1994.
 • Des animaux et des hommes. Témoignages de la préhistoire et de l’antiquité, éd. Duchateau Antoine, Crédit communal, Bruxelles 1988.
 • Dzienniki. Agnieszka Osiecka, red. Karolina Felberg, wstęp Andrzej Zieniewicz, Warszawa 2013.
 • Górski Konrad, Zwierzę jako symbol literacki, w: tegoż, Z historii i teorii literatury, Warszawa 1971.
 • Jung Carl Gustaw, Metamorphoses et symboles de la libido, Paris, Montaigne, 1932.
 • Koleżanka: wspomnienia o Agnieszce Osieckiej, wyb., red. i oprac. Karolina Felberg-Sendecka, Warszawa 2015.
 • Kopaliński Władysław, Słownik symboli, Warszawa 2017.
 • Langton Edouard, La Demonologie, Paris, Payot, 1951.
 • Literacka symbolika zwierząt, praca zbiorowa pod red. Anny Martuszewskiej, Gdańsk 1993.
 • Przybyła Wiesław, Kulturowa semantyka motywu zwierząt, „Teksty Drugie” 2011, nr 3, s. 238–252.
 • Lucken Christopher, Le théâtre des animaux, w: Animaux d’art et d’histoire. Bestiaire des
 • collections genevoises, réd. du catalogue C. Ritschard, Musée d’art et d’historie, Genève 2000.
 • Masłoń Krzysztof, W pisarskim czyśćcu, Warszawa 2017, s. 81–91.
 • Marczak Mariola, Dwie podróże w głąb siebie: „Prosta historia” Davida Lyncha i „Tam, gdzie
 • rosną poziomki...” Ingmara Bergmana, czyli o psychoanalitycznym i metafizycznym rozrachunku u kresu życia, „Media, Kultura, Komunikacja Społeczna” 2011, nr 7, s. 167–188.
 • Maruszewska Ewa, Gry językowe w piosenkach Agnieszki Osieckiej, „Studia i Materiały Polonistyczne” 2007, t. 7, s. 217–228.
 • Meyer Heinz, Der Mensch und das Tier. Anthropologische und Kultursoziologische Aspekte, Moos Verlag, München 1975.
 • Nietzsche Friedrich, Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, przeł. W. Berent, Poznań 1995.
 • Osiecka Agnieszka, Lubię farbować wróble. Z rozmów stworzyła V. Ozminkowski, Warszawa 2016.
 • Potęga świata wyobrażeń czyli archetypologia według Gilberta Duranda, red. Krystyna Falicka, Lublin 2002.
 • Ryciak Urszula, Potargana w miłości: o Agnieszce Osieckiej, Kraków 2015.
 • Sobczak Barbara, Zgółkowa Halina, Rośliny w poetyckim obrazie świata Agnieszki Osieckiej, w: Świat roślin w języku i kulturze, Wrocław 2001, s. 199–205.
 • Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz, XXXIII, w: tegoż, Piosenka o zależnościach i uzależnieniach, Wrocław 2009.
 • Wiedemann Rainer, Die Fremdheit der Tiere. Zum Wandel der Ambivalenz von Mensch-Tier-Beziehungen, w: Tiere und Menschen. Geschichte und Aktualität eines prekärenVerhältnisses, hrsg. Paul Münch, Rainer Walz, Paderborn, München–Wien–Zürich– Schöningh 1998.
 • Wojtczuk Krystyna, Tytuł w obrębie tekstów piosenek Agnieszki Osieckiej: formy i funkcje, „Conversatoria Linguistica” 2015. R. 9, s. 151–164.
 • Wysocki Włodzimierz, Kapryśne konie: wiersze i pieśni, przekł. Marlena Zimna, Koszalin 1995.
 • Zanotti Enver, Poetyka codzienności w twórczości Osieckiej. Porównanie wybranych wątków tematycznych do poezji Tuwima i Gałczyńskiego, w: Po prostu Osiecka. W 75. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Studia i materiały, red. I. Borowski, Wrocław 2011, s. 147–187.
 • Polacy. Agnieszka Osiecka 1989, dostępne w: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=HjzU-ZUY4-eo, [dostęp: 5.04.2017]
 • Tłumaczenie Koni według A. Osieckiej dostępne w Internecie, http://www.popolsku24.pl/piosenka-,agnieszka-osiecka-konie.html, [dostęp: 15.04.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23b79fb2-a47f-4839-9cfc-4189f8fb1bc4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.