PL EN


2015 | 6 (785) | 117-131
Article title

Służba zdrowia a doskonalenie jakości

Title variants
EN
Health Service and the Quality Improvement
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy autorzy, na przykładzie stosowania jakościowych czynników w doskonaleniu funkcjonowania szpitali przedstawili koncepcję rozwoju służby zdrowia. Okazuje się, że zarówno spełnianie wymagań prawnych jak i spełnianie wymagań normatywnych umożliwia szpitalom rozwój i stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nie usług. Stymulatory o charakterze jakościowym umożliwiają doskonalenie całych organizacji lub jej obszarów. Należy podkreślić, że w pracy zaprezentowano innowacyjne zorientowanie na klienta/pacjenta organizacji świadczącej usługi medyczne. Właściwa orientacja na klienta jest dodatkowym, niezbyt często wykorzystywanym dotychczas stymulatorem jakości usługi medycznej. W warunkach postępującej komercjalizacji usług medycznych, stosowaniu nowych technologii a także rosnącej świadomości pacjentów właściwie stosowanie w zarządzaniu parametrów jakościowych jest decydującym o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej atrybutem organizacji medycznej
EN
The conception of development of health care on the basis of quality improvement in hospitals, is presented. It turns out that compliance with the law and the requirements of the quality standards cause an increase in the quality of services and development of hospitals. The determinants of quality let all organizations or their fields develop. In the paper the new customer focus in medical organisation is presented. The additional factor of quality in health care is good customer focus. At present there are a number of new technologies and new services in healthcare. Quality is an important factor that has an influence on competitive advantage in medical organizations.
Contributors
author
  • dr inż. Janusz Ząbek, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • lekarz Katarzyna Ząbek- Kwiek, Szpital MSW, Kraków
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23b930c6-db52-4411-a0ae-537310788ca5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.