PL EN


2019 | 1 | 113-129
Article title

Obraz člověka v díle Metoděje Habáně

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Image of Man in the Work of Metoděj Habáň
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The main aim of the article is to provide an introduction to major themes, which can be found in the work of Metoděj Habáň OP (1899 –1984), the Czech Dominican priest and philosopher. It concludes, based on an overview of Habáň’s key texts, that the main purpose of his work was to defend man as a free and spiritual being, characterized above all by rational thinking and free will. We can therefore argue that Metoděj Habáň should be understood primarily as an author in the field of philosophical anthropology. The paper presents the basic points of Habáň’s thinking, which is based on the interconnection between the world of modern science with classical Thomistic Metaphysics. It is also focused on Habáň’s reasoning about human nature and the essence of human life, his search for an active and meaningful existence and concludes with a reflection on spirituality and mysticism as an integral part of human life.
Contributors
author
 • Katedra kulturních a náboženských studií Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové III
References
 • David A. Boileau, Cardinal Mercier: a memoir. Peeters Publishers, 1997.
 • Přemysl DVORSKÝ, "Kritika filosofie existence ve Filosofické revui", in Tomistický filosof Metoděj Habáň (1899-1984). K dílu a odkazu olomouckých dominikánů 1. poloviny 20. století, in Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, Philosophica VI. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2005, s. 63-76.
 • Přemysl DVORSKÝ, "Kritika Filosofické tomistické konference v Praze roku 1932 Jana Patočky", in Metoděj Habáň a český tomismus: k dílu a odkazu olomouckých dominikánů 1. poloviny 20. století. ed. Přemysl Dvorský, Olomouc: Univerzita Palackého, 2003 s. 119-126.
 • Přemysl DVORSKÝ (ed.), Metoděj Habáň a český tomismus: k dílu a odkazu olomouckých dominikánů 1. poloviny 20. století. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003.
 • Karel FLOSS, "Metoděj Habáň (1899-1984) a tomismus", in Hledání duše zítřka. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012, s. 16-100.
 • Josef FÖRSTER, "Historie České tomistické psychologie", in: M. NAKONEČNÝ - T. MACHULA - J. SAMOHÝL Česká tomistická psychologie: historie a perspektivy, Praha: Triton, 2009, s. 186-201.
 • Czeslaw GLOMBIK, Český novotomismus třicátých let: iniciativy, kulturní kontext, polemiky. Olomouc: Votobia, 1995.
 • Metoděj HABÁŇ, "Co se scholastikou", Filosofická revue 16 (1948): 38-42.
 • Metoděj HABÁŇ, "Duchovní život", Na hlubinu 8 (1933): 25-28.
 • Metoděj HABÁŇ, "Duchovní život (via purgativa)", Na hlubinu 8 (1933): 79-82 a 136-140.
 • Metoděj HABÁŇ "Duchovní život", Na hlubinu 8 (1933): 395-399.
 • Metoděj HABÁŇ "Duchovní život (Cesta očistná)", Na hlubinu 8 (1933): 559-562.
 • Metoděj HABÁŇ, "Eros", Filosofická revue 8 (1936): 145-149.
 • Metoděj HABÁŇ, Filosofická anthropologie, Řím: Křesťanská akademie, 1981.
 • Metoděj HABÁŇ, "Filosofie přátelství", Filosofická revue 1 (1929): 47-48.
 • Metoděj HABÁŇ, "Metafysika a život", Filosofická revue 4 (1932): 49-52.
 • Metoděj HABÁŇ, "Několik psychologických poznámek o manželství", Filosofická revue 15, (1947): 97-99.
 • Metoděj HABÁŇ, "Nepřesnosti v české filosofii" Filosofická revue 10 (1938): 52-56.
 • Metoděj HABÁŇ, "Očistiti se z hříchu (via purgativa)", Na hlubinu 8 (1933): 199-201.
 • Metoděj HABÁŇ, "Očištění z všedních hříchů", Na hlubinu 8 (1933): 328-330.
 • Metoděj HABÁŇ, "Patnáct let Akademického týdne" Katolík, 7. 12. 1947, s. 3.
 • Metoděj HABÁŇ, Přednášky otce Metoděje Habáně O. P. psané pro mnišky rádu Kazatelského v době totality, když neměl možnost věnovat se jim.
 • Metoděj HABÁŇ, Přirozená etika, 1. vyd. Olomouc: Dominikánská edice Krystal, 1944.
 • Metoděj HABÁŇ Psychologie, Brno: Moravan, spolek katolických akademiků, edice Akordu, sv. 9, 1937.
 • Metoděj HABÁŇ, Sexuální problém: eros a sexus v mládí, 1. vyd., Přerov: Edice Vesmír, 1931.
 • Metoděj HABÁŇ, "Sexuální problém", Filosofická revue 3 (1931): 175-177.
 • Metoděj HABÁŇ, "Úvodní proslov - Životní názor", in Sborník mezinárodních tomistických konferencí v Praze 1932, ed. Metoděj Habáň, Olomouc: Filosofická revue, 1933, s. 31-37.
 • Metoděj HABÁŇ, Vita contemplativa.
 • Metoděj HABÁŇ, "Základní myšlenka ethiky u sv. Tomáše", Život 7 (1924/1925): 201-204.
 • Metoděj HABÁŇ, "Z psychologie mládí", Filosofická revue 1 (1929): 173-175.
 • Metoděj HABÁŇ, "Život, láska, manželství" Filosofická revue 16 (1948): 55-71.
 • Metoděj HABÁŇ, Život, láska, manželství. Olomouc: Filosofická revue, 1948.
 • Metoděj HABÁŇ, "Životní a vypěstěné hodnoty v sexuálním životě", Filosofická revue 6 (1934): 145-148
 • Metoděj HABÁŇ, Život shlížící se ve věčném. Filosofická revue 2 (1930): 39-40.
 • Metoděj HABÁŇ, Život z božských ctností víry, naděje a lásky.
 • Petr HUSÁK, Osobnost Dominika Pecky: vývoj pojetí kněžství v prostředí českého katolicismu ve 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012.
 • Tomáš MACHULA, "Rozdělení a metody vědy podle Tomáše Akvinského", in Tomáš AKVINSKÝ, Rozdělení a metody vědy: komentář k Boethiovu spisu "De trinitate", Q. 5-6, Praha: Krystal OP, 2005, s. 8-25.
 • Jan HOJDA, "Český tomismus a kultura před II. světovou válkou" in In Spiritu Veritatis: almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP, ed. Martin Bedřich Praha: Krystal OP, 2008, s. 417-441.
 • J. HRDLIČKA, "Česká neoscholastika a neotomismus", Salve 2; č. 3 (1992): 44-48.
 • Jsme totiž v jeho rukou, my i naše slova: sborník k 10. výročí úmrtí otce Metoděje Habáně OP. Praha: Krystal OP, 1994.
 • Andrea KREJČÍ, "Antropologie podle Metoděje Habáně, odložená recenze", in Tomistický filosof Metoděj Habáň (1899-1984), Olomouc: Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, Philosophica VI, Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, s. 107-114.
 • Petr MACEK, Metoděj Habáň (1899-1984), sonda do dějin českého novotomismu. Doktorská dizertační práce, KTF UK, Praha, 2018.
 • Petr MACEK, "Nástin veřejného působení Metoděj Habáně v šedesátých letech 20. století", AUC Theologica 6, č. 2 (2016): 153-170.
 • Oto MÁDR. "Novotomistický proud v české filosofii", Teologické texty 3, č. 5 (1992): 188.
 • Désiré-Joseph MERCIER, "Opening discourse for the course on St. Thomas philosophy", in David A. Boileau, Cardinal Mercier: a memoir. Peeters Publishers, 1997, s. 296-313.
 • Désiré-Joseph MERCIER, "The Philosophical Assesment of the Nineteenth Century" in BOILEAU, David A. Cardinal Mercier, s. 323-343.
 • Jiří V. MUSIL (ed.). Teolog, filosof a psycholog P. Metoděj Habáň OP (1899 - 1984). Olomouc: Matice cyrilometodějská 2000.
 • Libor OVEČKA "Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré…": česká katolická morální teologie 1884-1948. Praha: Karolinum, 2011.
 • Helena PAVLINCOVÁ. Filosofická revue 1929-1948: bibliografie časopisu olomouckých dominikánů, Praha: Filosofia, 1994.
 • Marcel PIKHART. Český novotomismus od vydání encykliky Aeterni patris do 50. let XX. století, Hradec Králové: Gaudeamus, 2000.
 • Martin C. PUTNA, Česká katolická literatura v kontextech: 1918-1945. Praha: Torst, 2010.
 • Martin C. PUTNA, Česká katolická literatura v kontextech: 1945-1989, Praha: Torst, 2017.
 • "Rudolf Christoph Eucken", in Kindlers neues Literatur Lexikon, Band 5, München: Kindler, 1989, s. 293-294.
 • Karel SKALICKÝ, "Katolická filosofie a teologie zvláště tomistická v české společnosti XIX. a XX. století", in Slovo a naděje: sborník. Řím: Křesťanská akademie, 1978, s. 45-79.
 • Stanislav SOUSEDÍK, "Tsechoslowakei," in Emerich CORETH (ed.). Christliche Philosophie im katholischen Denken des 19. und 20. Jahrhundrets, Band 2, Rückgriff auf scholastisches Erbe. Gratz: Styria, 1988, s. 837-845.
 • Tomistický filosof Metoděj Habáň (1899-1984). K dílu a odkazu olomouckých dominikánů 1. poloviny 20. století, in Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, Philosophica VI. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2005, s. 63-124.
 • J. ZOUHAR - H. PAVLINCOVÁ - J. GABRIEL, Demokracie je diskuse…: česká filosofie 1918-1938. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005.
 • J. ZOUHAR - H. PAVLINCOVÁ - J. GABRIEL, Česká filosofie v letech protektorátu: poznámky k tématu, Brno: Masarykova univerzita: 2007.
 • J. ZOUHAR - H. PAVLINCOVÁ - J. GABRIEL, Česká filosofie v letech 1945-1948, Brno: Academicus, 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23ba3972-df9c-4070-a527-3d17e2e6011f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.