PL EN


2014 | 3/2 | 295-304
Article title

Gospodarstwo rolne według głównego źródła dochodów w okresie 2002–2010

Content
Title variants
EN
Agricultural Farms in Accordance to Main Income Source in Years 2002–2010
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The aim of the paper is presentation of changes which took place between agricultural indexes in 2002 and 2010 in accordance to changes of agricultural holdings income. The research shows that there was increase of typical agricultural activity income about 6,8% but that kind of activity was only 30,3% of total income. Among other sources of income there were pointed wage labor (31,1%), non-agricultural activity (9,5%) and income from pensions and annuities (19,7%).
Year
Issue
3/2
Pages
295-304
Physical description
Contributors
References
  • Goraj L., Produkcja rolnicza. Kategorie produkcji rolniczej, Encyklopedia Agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998. Komorowska D., Wpływ typu rolniczego gospodarstwa rolnego na dochody gospodarstw ekologicznych, „Roczniki Nauk Rolniczych” 2011, seria G., t. XCVIII, z. 4. Mickiewicz B., Realizacja programu rent strukturalnych w Polsce w świetle danych ARiMR, „Problemy Rolnictwa Światowego” 2012, t. XII, z. 4. Mickiewicz B., Zuzek D., Problematyka bezrobocia jako ważne wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, „Handel Wewnętrzny” 2012, t. II: Trendy i wzywania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku. Obszary wiejskie 2010, 2013, GUS, Warszawa. Pawłowska-Tyszko J., Dochód w gospodarstwie wysokotowarowym w kontekście przewagi konkurencyjnej, „Roczniki Naukowe SERiA” 2011, t. X, z. 3. Poczta W., Średzińska J., Mrówczyńska-Kamińska A., Determinanty dochodów gospodarstw rolnych Unii Europejskiej według typów rolniczych, „Roczniki Naukowe SERiA” 2011, t. XI, z. 5. Prus P., Wawrzyniak B.M., Charakterystyka regulacji prawnych Unii Europejskiej w zakresie wymogów wzajemnej zgodności, „Roczniki Naukowe SERiA” 2011, t. XIII, z. 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23bec6e0-e43b-440a-bf73-72fbdb5fe8e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.