PL EN


2019 | 66 | 3: Teologia moralna | 129-146
Article title

Etyczny wymiar ryzyka w sporcie

Authors
Title variants
EN
The Ethical Dimension of Risk in Sport
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor omawia problem etycznego wymiaru ryzyka, które towarzyszy większości dyscyplin sportowych. Ich uprawianie tylko wyjątkowo stwarza poważne problemy moralne. Z reguły stają się one środkiem służącym zdrowiu fizycznemu i duchowemu człowieka. Praktykowanie sportów ekstremalnych i sportów wysokiego ryzyka może służyć rozwojowi duchowemu i moralnemu człowieka. Musi ono jednak spełnić warunki ogólnego i specjalistycznego bezpieczeństwa oraz musi mu towarzyszyć gotowość rezygnacji z dalszej wspinaczki, kiedy realne zagrożenie przekracza roztropnie ocenione możliwości himalaisty.
EN
The author discusses the problem of the ethical dimension of risk that accompanies most of sports disciplines. Their practicing only exceptionally creates serious moral problems. As a rule, they become a means for human physical and spiritual health. Practicing extreme sports and high-risk sports can serve the spiritual and moral development of man. However, it must meet the requirements of general and specialist security and must be accompanied by readiness to resign from further climbing, when the real threat exceeds the prudently assessed climber's capabilities.
Keywords
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii
References
 • Allianz, Ogólne warunki bezpieczeństwa w podróży Globtroter Direct, https://www.allian zdirect.pl/dokumenty-do-pobrania/owu-globtroter-20101029_literxwka_str_3_pkt_56.pdf (dostęp: 18.09.2018).
 • Ciccone L., «Non uccidere». Questioni di morale della vita fisica, Edizioni Ares, Milano 1984.
 • Dziubiński Z., Geneza prestiżu sportu i sport jako źródło prestiżu, w: Kultura fizyczna a prestiż społeczny, red. Z. Dziubiński, M. Lenartowicz, Akademia Wychowania Fizycznego i Salezjańska Organizacja Sportowa, Warszawa 2018, s. 15-35.
 • Ergo Hestia, Słownik terminów ubezpieczeniowych, https://www.ergohestia.pl/centrum-wiedzy/slownik-terminow-ubezpieczeniowych/ (dostęp 20.09.2018).
 • Etyka we współczesnym alpinizmie – Szczyt Gliwicki 1987 (cz. 1), „Wspinanie.pl”, https://wspinanie.pl/2013/10/etyka-we-wspolczesnym-alpinizmie-szczyt-gliwicki-1987-cz-1/ (dostęp: 20.09.2018).
 • Europäische Reiseversicherung AG, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Beztroskie Podróże Nr 10.10.009, https://www.erv.pl/files/193/148/51/1010007a4.pdf (dostęp: 20.09.2018).
 • Günthör A., Chiamata e risposta. Una nuova teologia morale, t. 1: Morale generale, Edizioni Paoline, Roma 19793.
 • Kinga Baranowska – pierwsza dama polskiego himalaizmu? „Drytooling.com.pl”, http://drytooling.com.pl/baza/ludzie/719-kinga-baranowska (dostęp: 20.09.2018).
 • Kukuczka J., Malanowski T., Na szczytach świata, Fundacja Wielki Człowiek, Katowice 2013(3).
 • Lipiec J., Prestiż sportu – prestiż sportowca, w: Kultura fizyczna a prestiż społeczny, red. Z. Dziubiński, M. Lenartowicz, Akademia Wychowania Fizycznego i Salezjańska Organizacja Sportowa, Warszawa 2018, s. 57-70.
 • Maj J., Pojęcie sportu wyczynowego w prawie Unii Europejskiej, „Prawo Sportowe.pl”, https://prawosportowe.pl/pojecie-sportu-wyczynowego-w-prawie-unii-europejskiej.html − (dostęp: 24.09.2018).
 • Międzynarodowa Rada Sportu Wojskowego ma 70 lat, „Polska Zbrojna”, http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/26001?t=Miedzynarodowa-Rada-Sportu-Wojskowego-ma-70-lat (dostęp: 20.01.2019).
 • Ministerstwo Obrony Narodowej, Gala sportu wojskowego, http://archiwalny.mon.gov.pl/pl/artykul/2792 (dostęp: 20.01.2019).
 • Montanari B., Sport, w: Nuovo dizionario di teologia morale, red. F. Compagnoni, G. Piana, S. Privitera, Edizioni Paoline, Milano 1990, s. 1279-1289.
 • Perico G., Sport, w: Dizionario enciclopedico di teologia morale, red. L. Rossi, A. Valsecchi, Edizioni Paoline, Roma 1976(4), s. 1034-1043.
 • Peschke K.-H., Christliche Ethik. Grundlegungen der Moraltheologie, Paulinus Verlag, Trier 1997.
 • Pytlakowska K., Piękna himalaistka Kinga Baranowska zdradza swoje tajemnice [wywiad], „Polki.pl”, https://polki.pl/zycie-gwiazd/newsy,himalaistka-kinga-baranowska-w-vivie-wywiad-z-kinga-baranowska-w-vivie,10032989,artykul.html (dostęp: 20.09.2018).
 • Ratti A., Scritti alpinistici, Bertieri e Vanzetti, Milano 1923.
 • Schockenhoff E., Ethik des Lebens. Grundlagen und neue Herausforderungen, Verlag Herder, Freiburg im Br. 2013(2).
 • Szymczyk R., MedEverest Mountain Expedition Medicine, http://medeverest.com/o-firmie.html (dostęp: 27.09.2018).
 • Szymczyk R., MedEverest Mountain Expedition Medicine: Aklimatyzacja, http://medeve rest.com/aklimatyzacja.html (dostęp: 27.09.2018).
 • Warta, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Warta Travel Plus, https://www.warta.pl/documents/10157/916069/Warta_Travel_plus_OWU.pdf (dostęp: 18.09. 2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23c04931-8e6c-4688-b51c-adf111a4d78e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.