PL EN


2010 | 2 | 50-73
Article title

Rewitalizacja wybranych miast Azji, USA i Australii – możliwości wykorzystania doświadczeń dla polskich miast

Content
Title variants
EN
Revitalisation in selected Asian, USA and Australian cities – possibilities of incorporating the experiences for polish towns
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z kluczowych wyzwań dla miast regionów Azji, Australii i Ameryki Północnej jest galopująca urbanizacja i transformacja wspomagana przez współczesne problemy, jak globalizacja, zmiana klimatu i kryzys naftowy. We wszystkich wymienionych regionach rewitalizacja koncentruje się głównie na podupadłych terenach śródmiejskich, opustoszałych terenach nadwodnych i byłych terenach przemysłowych. W Ameryce Północnej rewitalizacji dokonuje się często poprzez stopniową fizyczną i ekonomiczną odnowę tkanki miejskiej, podczas gdy kraje azjatyckie, jak Chiny i Malezja, preferują przebudowę na wielką skalę. Rewitalizację w Azji cechuje silna ingerencja rządu centralnego. W Australii i Ameryce Północnej zarysowuje się wyraźny wzrastający trend do tworzenia związków partnerskich sektora prywatnego i publicznego w celu inicjowania, zarządzania i koordynowania przebudowy miast. Amerykę Północną cechuje też partycypacja władz federalnych. Udana rewitalizacja środowisk społecznych, ekonomicznych i fizycznych widoczna jest na przykładzie rewitalizacji ulic i alejek w centrum Melbourne, rewitalizacji dzielnicy Xintiandi w Szanghaju oraz odnowy zdegradowanej substancji mieszkaniowej w San Francisco. Te projekty i procesy rewitalizacyjne z pewną modyfikacją mogą być zastosowane wybiórczo w polskich miastach.
EN
One of the key challenges facing cities of the Asian region, Australia and North America is rapid urbanisation and transformation reinforced by contemporary issues such as globalisation, climate change and peak oil crises. In all the regions, revitalization focuses mainly on decayed inner city areas, abandoned waterfronts and former industrial sites. North America approaches revitalization through gradual economic and physical renewal of the urban fabric while the Asian countries such as China and Malaysia opt for revitalization through large scale redevelopments. Revitalisation of cities in Asia is tied to strong involvement of the central/federal government. A trend seems to be developing towards increasing partnership of the public and private sector in Australia and North America in initiating, monitoring and coordinating redevelopment. North America also features central government participation. Successful revitalization of the economic, social and the physical environments can be seen in the revitalization of streets and alleys in Central Melbourne, the revitalization of Xintiandii in Shanghai and recycling of the old dilapidated housing stock in San Francisco. These revitalization projects and processes can be selectively applied with some degree of modification for Polish cities.
Year
Issue
2
Pages
50-73
Physical description
Dates
published
2010-06
Contributors
 • Rada Miasta Gold Coast, Australia
 • Uniwersytet Queensland, Australia
References
 • Australian Housing and Urban Research Institute (AHURI), 2004, Social Exclusion and Housing, www.ahuri.edu.au accessed on 12.02.06.
 • Beatley T., 2000, Green Urbanism – Learning from European Cities, Washington DC: Island Press.
 • Breen A., Rigby D., 1996, The New Waterfront A Worldwide Urban Success Story, London, Thames and Hudson.
 • Caves R., 2005, Encyclopedia of the City, London and New York, Routledge.
 • City of Vancouver Planning Department, 1999, South False Creek – Policy Statement, Vancouver.
 • Cullingworth B., 1997, Planning in the USA, London and New York, Routledge.
 • Congress for New Urbanism, 1999, Charter for New Urbanism, New York, McGraw Hill.
 • Department of Infrastructure, State of Victoria, 2002, Melbourne 2030 – Plan for Sustainable Growth, Melbourne.
 • Department of Planning and Infrastructure, Western Australia, 2003, Creating Communities, Perth.
 • Domański B., 2007, Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach, (w): Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja: odnowa miast, Kraków, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
 • Ellis C., 2002, New Urbanism: Critiques and Rebuttals, Journal of Urban Design, Vol. 7, No. 3, pp. 261-293.
 • Forster C., 2004, Australian Cities: Continuity and Change, Oxford University Press.
 • Frieden B.J., Sagalyn L.B., 1989, Downtown Incorporated – How America Rebuilds its Cities, Cambridge, Massachusetts MIT Press.
 • Frug G., 1997, City Making, Princeton N.J: Princeton University Press.
 • Hall P.G., 1981, The Inner City World Wide, (w): Hall P. (ed.), The Inner City Context: The Final Report of Social Science Research Council Inner Cities Working Party, pp. 45-58, Heinemann, London.
 • Hall P.G., 1996, Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design in the 21st Century, Oxford, Blackwell Publishers.
 • Hall P.G., Pain K., 2006, The Polycentric Metropolis: Learning from Mega-City Regions in Europe, London, Earthscan.
 • Kreiger A., 1998, Whose Urbanism? Architecture Magazine, November 1998, pp. 74-75.
 • Kozłowski M., 2002, Urban Design Guidelines-Key to Improved Townscape and City
 • Attractiveness, paper delivered at International Planning History Conference, London, July 2002.
 • Kozłowski M., 2007, Urban Design: Shaping Attractiveness of the Urban Environment with the End-Users. PhD at the University of Queensland.
 • Macken D., Harley R., 2008, How Cars Drive Property Prices, Financial Review May 25-26.
 • Marshal, 2003, Emerging Urbanity: Global Urban Projects in the Asia Pacific Rim, London and New York, Spon Press.
 • Melbourne City Council, 2004 Places for People, Melbourne, Melbourne City Council and Gehl Architects.
 • Pacione M., 2005, Urban Geography: A Global Perspective, London and New York, Routledge.
 • Punter J., 1999, Design Guidelines in American Cities, Liverpool, Liverpool University Press.
 • Ptaszycka-Jackowska D., 2007, Odnowa miast – zarys problemu, (w): Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja: odnowa miast, Kraków, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
 • Rafferty L., Holst L., 2004, An Introduction to Urban Waterfront Development, (w): Remaking the Urban Waterfront, pp. 2-22, Washington, Urban Land Institute.
 • Shiu on Construction and Material Limited, 2004, Investment in Shiu on Land Limited. Standards for Urban Design. pp. 4.10 – 4.11, New York, McGraw-Hill.
 • Vines E., 2005, Streetwise Asia, UNESCO 2005.
 • Watson D., Floyd C., 2003, Community Design Charrettes, (w): Watson D., Platus A., Shibley R., (eds.) Time Saver.
 • Williams M., 2004, Sustainable Place Making in Waterfront Revitalisation, Australian Planner, Vol. 41, No. 2, p 30.
 • Brisbane City Council, 2008, Urban Renewal Task Force, www.brisbane.qld.gov.au
 • Brisbane City Council, 2008, Neighbourhood Planning, www.brisbane.qld.gov.au
 • City of Boca Raton, 2007, The Minzer Park Project, www.ci.boca-raton.fl.us
 • City of Osaka, 2008, The Office of Urban Revitalization, www.osaka-saisei.jp
 • City of Seattle, 2002, City Centre Urban Design and Implementation Strategy,
 • www.ci.seattle.wa.us/dclu/citydesign/designleadership/conn- City of Vancouver, 2002, City Planning,
 • www.city.vancouver.ca/commsvcs/planning/index.htm
 • Gold Coast City Council, 2008, Centre Improvement Program, www.goldcoast.qld.gov.au
 • Land Transport Authority, 2008, Public Transport in Singapore, www.ita.gov.sg
 • NSW Department of Planning, 2005, Sydney Metropolitan Strategy, www.strategy.nsw.gov.au
 • San Francisco Redevelopment Agency, 2008, Yerba Buena Centre, www.sfgov.org/site/sfra
 • San Francisco Redevelopment Agency, 2008, Agency Background, www.sfgov.org/site/sfra
 • Sydney City Council, 2008, Action Plans, www.cityofsydney.nsw.gov.au
 • Yerba Buena Gardens, 2008, Yerba Buena Gardens: The Features, www.yerbabuenagardens.com
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23c1775f-cc50-43ca-b298-917f7d726484
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.