Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 31 | 124-139

Article title

Błędy popełniane w procesie podejmowania decyzji w świetle behawioralnej ekonomii finansowej

Content

Title variants

EN
Errors committed in the decision making process in the light of behavioral financial economics

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przez długi czas nie podważanie zdolności ludzi do racjonalnego — zgodnego z koncepcją homo oeconomicus, przeprowadzania procesów decyzyjnych w warunkach niepewności, dzięki zaobserwowaniu częstych błędów popełnianych w procesach podejmowania decyzji — systematycznych odchyleń od wzorca wyznaczonego przez normatywną teorię oczekiwanej użyteczności, doprowadzi ło do stworzenia przez Kahnemana i Tversky’ego deskryptywnej teorii perspektywy, która, poprzez uwzględnienie aspektów psychologicznych, wierniej odwzorowuje rzeczywiste zachowania jednostek. Przeprowadzone badanie ankietowe weryfikuje istnienie ułomności założeń o racjonalności w klasycznej teorii finansów, oraz wpływ aspektów psychologicznych na rzeczywiste zachowania decydentów w procesie podejmowania decyzji.

Contributors

  • Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-23c6f470-23ab-40d5-abe3-742a283ddb52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.