PL EN


2013 | 1 | 1 | 35-43
Article title

Kategoria pogranicza w politologii. Aspekty teoretyczne i praktyczne

Content
Title variants
EN
The category of borderland in political science. Theoretical and practical approaches
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest kategoria pogranicza i jej usytuowanie w nauce o polityce (politologii). Istotne jest ukazanie pogranicza w różnych kontekstach i ujęciach, co wynika ze wzrastającego zainteresowania tą problematyką ze strony różnorodnych nauk, w tym politologii, socjologii, geografii czy ekonomii. Widoczna jest tu wymiana myśli i idei oraz wzajemne korzystanie z dorobku naukowo-badawczego. Kategoria pogranicza współwystępuje z innymi pojęciami, a interdyscyplinarność badań prowadzi niekiedy do odmiennego ich definiowania. Dlatego też w pierwszej części artykułu określono podstawowe pojęcia, takie jak: region, region przygraniczny i transgraniczny, współpraca transgraniczna. W drugiej – odniesiono się do badań nad pograniczami na kontynencie afrykańskim, gdzie mimo braku realnych powiązań integracyjnych, w ostatnich latach dostrzec można praktyczne inicjatywy dotyczące pograniczy i promujące współpracę transgraniczną.
EN
This article touches upon the category of bordelands and its place within the realm of political science. It is important to see it in many contexts as well as understand different approaches to it. Lately there has been mounting interest in the subject from various academic disciplines, such as political science, sociology, geography and economy. The category of borderlands is highly interdisciplinary, to the extent that different sources may produce quite different definitions of terms within it. Thus the definitions of region, border region, cross-border region and cross-border co-operation are discussed in the first part of the article. The second part touches upon borderlands research in Africa, where, despite lack of real binding ties, there have been many initiatives promoting cross-border co-operation.
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
35-43
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2353-3781
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23c92856-a05b-4e61-aecc-50edb88c9468
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.