PL EN


2018 | 514 | 438-446
Article title

Rola i założenia funkcjonalno-techniczne platformy wymiany danych i informacji w benchmarkingu w ramach klastra

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie roli i specyfikacji funkcjonalno-technicznej platformy wymiany danych i informacji na potrzeby benchmarkingu wewnątrzklastrowego o charakterze partnerskim. Tezę stanowi twierdzenie, iż wielofunkcyjne narzędzie informatyczne w postaci tzw. platformy benchmarkingowej ułatwia transfer wiedzy i wymianę informacji o najlepszych praktykach między przedsiębiorstwami klastrowymi będącymi benchmark- -partnerami. Głównymi metodami badawczymi są: analiza źródeł literaturowych i dostępnych wewnętrznych materiałów klastrów oraz wnioskowanie dedukcyjne. Najważniejszymi osiągnięciami są: wskazanie znaczenia platformy benchmarkingowej w benchmarkingu sieciowym w ramach klastra oraz opracowanie jej ogólnych założeń funkcjonalno-technicznych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23cb9e85-cf98-4fd9-8cab-8b9acd72e7dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.