PL EN


2010 | 1/2010 | 203-210
Article title

Psychoanaliza a resocjalizacja (próba analizy wzajemnych powiązań)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pierwsza część artykułu poświęcona jest na wskazanie różnic pomiędzy psychoanalizą, a wychowaniem w oparciu o pierwsze pomysły Z. Freuda oraz innych pionierów psy hoanalizy. Kolejne części artykułu pokazują w jaki sposób psychoanaliza, sama nie będąc „wychowaniem” zrewolucjonizowała poglądy na wychowanie, a w szczególności wychowanie resocjalizacyjne. W ostatniej zaś, podsumowującej części artykułu, autor przedstawia kierunki przemian samej psychoanalizy wyznaczane przez coraz to bardziej skomplikowanie problemy natury wychowawczej.
Keywords
Year
Issue
Pages
203-210
Physical description
Dates
published
2010-12-31
Contributors
 • Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
 • Chrześcijańska Akademia Teologiem.a w Warszawie
References
 • Aichhorn A., The Wayward Youth, New York 1925, The Viking Press.
 • Bychowski G., Psychoanaliza na usługach dzieci moralnie zaniedbanych, Szkoła Specjalna nr 2, 3 i 4, 1954/55.
 • Greenwald A.G., Psychoanaliza wersus zasada wewnętrznej jedności osoby, Przegląd Psychologiczny 1985, Tom XVII, s. 887–924.
 • Freud S., New introductory lectures on psychoanalysis, New York 1952, W. Brenton.
 • Freud Z., Kultura jako źródło cierpień, [w:] Freud Z., Człowiek, religia, kultura, Warszawa 1967, KiW.
 • Hurry A. (1998), Psychoanalysis and developmental therapy, Karnack Books, London.
 • Lion J.R. (1978), The Role of Depression in the Treatment of Aggressive Personality Disorders, American Journal of Psychiatry Vol 129, s. 347–249.
 • Kohon G. (1999), No lost certainties to be recovered, Basic Books, London.
 • May R. (1978), Miłość i wola, PIW, Warszawa.
 • Pospiszyl K. (2005), Przestępstwa seksualne, PWN, Warszawa.
 • Woods J. (2003), Boys who have Abused. Psychoanalytic psychotherapy with victim/perpetrators of sexual abuse, Jesica Kingsley, London.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23ce1bcd-8bff-4444-aaf4-cd6ff541c1fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.