PL EN


2018 | 18 | 3 | 1105-1118
Article title

Evaluation of the Public Pipe-borne Water supply in Ilorin West Local Government Area of Kwara State, Nigeria

Content
Title variants
PL
Ocena zaopatrzenia społeczeństwa w wodę pitną w rejonie Ilorin West w stanie Kwara w Nigerii
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper assesses the residents’ access to public pipe-borne water in Ilorin West Local Government Area of Kwara State, Nigeria. The authors analyzed spatial distribution and functionality of public pipe-borne water. They also examined intra-urban variation in the distribution of public pipe-borne water in the study area. The study used primary data which were obtained through random sampling techniques of 400 households, using structured questionnaire in the twelve political administrative wards of the examined area. Physical enumeration was also adopted to identify the functional and non-functional public pipe-borne water points. Descriptive statistics in the form of frequency table and percentages with chi-square were used to describe residents’ demand and accessibility of public pipe-borne water. Analysis of Variance (ANOVA) was used to examine intra-urban variations in the functionality of public pipe-borne water. The results revealed that distribution of public pipe-borne water cut across different localities in the twelve political administrative wards that Ilorin West Local Government consisted of. Although the highest proportion (60.24%) of public pipe-borne water points were observed to be functioning, a significant proportion (39.26%) were not functioning. The highest proportion (95.5%) of the respondents were of the opinion that public pipe-borne water is not regularly available. The findings from Analysis of Variance (ANOVA) revealed significant differences (F=2.702, P=0.004) in the functioning of public pipe-borne water infrastructural elements existing in the examined area. The study concludes by suggesting the need for the government to ensure regular public water supply to meet the residents’ daily needs for water consumption and domestic use, which continue to increase every day.
PL
W artykule dokonano oceny dostępu mieszkańców do publicznej sieci wodociągowej w rejonie Ilorin West Local Government w stanie Kwara w Nigerii. Autorzy przeanalizowali przestrzenną dystrybucję i funkcjonalność publicznej wody wodociągowej. Zbadali również różnice wewnątrzmiejskie w rozmieszczeniu publicznych wodociągów na badanym obszarze. W badaniu wykorzystano dane pierwotne, które uzyskano poprzez losowanie 400 gospodarstw domowych, którym przekazano kwestionariusz badania. Fizyczne wyliczenie zostało również przyjęte w celu identyfikacji funkcjonalnych i niefunkcjonalnych publicznych punktów poboru wody z rur. Statystyki opisowe w postaci tabeli częstotliwości oraz wartości chi-kwadrat zostały wykorzystane do opisania popytu mieszkańców i dostępności publicznej wody pitnej. Analiza wariancji (ANOVA) została wykorzystana do zbadania różnic wewnątrzmiejskich w funkcjonalności publicznej wody rurowej. Wyniki ujawniły, że wodociągi z publiczną wodą pitną przebiegały przez różne miejsca w dwunastu okręgach administracyjnych, z których składa się samorząd lokalny Ilorin West. Chociaż zaobserwowano, że najwyższy odsetek (60,24%) publicznych punktów poboru wody wodociągowej funkcjonuje, to znaczna ich część (39,26%) nie działała. Najwyższy odsetek (95,5%) respondentów uważał, że publiczna woda z rur nie jest regularnie dostępna. Wyniki analizy wariancji (ANOVA) ujawniły istotne różnice (F = 2,702, p = 0,004) w funkcjonowaniu publicznych elementów infrastruktury wodociągowej istniejących na badanym obszarze. Badanie kończy się sugestią, że rząd musi zapewnić regularne publiczne zaopatrzenie w wodę, aby zaspokoić codzienne potrzeby mieszkańców związane z konsumpcją wody i użytkowaniem domowym, które z każdym dniem wzrastają.
Year
Volume
18
Issue
3
Pages
1105-1118
Physical description
Dates
published
2018-09-01
Contributors
 • Department of Urban and Regional Planning, Osun State University Osogbo, Nigeria
 • Department of Urban and Regional Planning, Ladoke Akintola Univerisyt of Technology
 • Department of Urban and Regional Planning, Osun State University Osogbo, Nigeria
 • Department of Architecture, Ladoke Akintola University of Technology, Ogbomoso
References
 • Afolabi, A. (2010). Meeting the Millennium Development Goal (MDGs) targets of water and sanitation in Urban Area of Africa: The example of Akure, Ondo State, Nigeria. Journal of Sustainable Development in Africa Vol. (12) No. 3.
 • Abaje, I.B, Ati, O.F, and Ishaya, I. (2009). Nature of Potable Water supply and Demand in Jema’a Local Government Area of Kaduna state, Nigeria. Journal of Environmental and Earth Science I (1). 16-21.
 • Akpabio, E.M. and Iniobon, E.A.(2013). Water for cities in Nigeria: The Governance Dimension. Mediterranean journal of social sciences vol.40 No.4.Published by MCSR-Sapienza University of Rome.
 • Galadima, A., Garba, Z.N., Leke, I., Almustapha, M.N. and Adam (2011). Communities in Nigeria - causes and consequences. Vol. 52 No. 4, 592-603.
 • Emoabino, I.U. and Alayande, A.W. (2007). Water Demand Management, problems and prospect of Implementations in Nigeria. Practices on River Basin management. 154-159.
 • Jeffry J. Tejada and Joyce Raymond B. Punzalan (2012). On the Misuse of Slovin’s Formula. The Philippine Statistician Journal Vol. 61, No. 1., 129-136.
 • Nigeria Environmental Study Action Team (NEST) (1991). Nigerian threatened environment. A national profile. In Ali I.A. (2004): Effect of Industrial Waste Pollution of River Kaduna on economic lives of the people in the southern part of Kaduna metropolis. Unpublished M.Sc Thesis, Geography Department, ABU Zaria.
 • Ntengwe, F.W. (2005). Designing a Domestic Water Supply system The Engineer’s perspective and considerations as a challenge to consumers. Physics chem. Earth, 30, 11-16. http://ewbuiuc.org/system/files/sdarticle.
 • Onokerhoraye, A.G. (1995). Population Growth and Provision on Social Services in Nigeria. The Benin Social Science series for Africa. University of Benin, Benin city, Nigeria.
 • Sale, H. and Musa, I. (2012). Water Supply and Demand Analysis for Katsina Urban Area Katsina in Katsina State as a sustainable Natural Resources Utilization and Development in Nigeria. A Paper Presented at the 54thAnnual Conference for the Association of Nigerian a Geographers (NGA) at University of Science and Technology Wudil, Kano State from 19-23 November, 2012.
 • Saleh, H. (2006). Water supply and demand analysis for Malumfashi, Katsina State, (Unpublished M.Sc. Thesis), Geography Department A.B.U. Zaria.
 • Wikipedia (2012). Water Supply and Sanitation in Nigeria. Available at: http://em.wikipedia.org/wik Accessed 28 October 2012.
 • World Health Organization (2004). Guidelines for Drinking Water Quality, Geneva World Health Organisation.
 • Yusuf, K.A. (2007). Evaluation of Ground Water Quantity Characteristics in Lagos city. Journal of Applied Sciences 7 (13), 1780-1784.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23d046a2-85dc-43e5-b440-9f13c32ee715
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.