PL EN


2013 (2014) | 5 | 188 - 211
Article title

Rola tradycyjnych obrzędów przejścia w podtrzymywaniu więzi rodzinnych i społecznych (na przykładach z obszaru woj. lubelskiego)

Content
Title variants
EN
The role of traditional rites of passage in maintaining family and socjal ties (examples from Lublin Voivodeship)
Languages of publication
PL RU EN DE FR
Abstracts
PL
Tradycyjne obrzędy rodzinne czyli ślub i wesele, narodziny i chrzest oraz pogrzeb, zawsze stanowiły bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla danej rodziny, ale także dla całej społeczności lokalnej. Za ich pośrednictwem następowała swoista integracja wszystkich mieszkańców, którzy w różny sposób angażowani byli do pomocy osobie inicjowanej w realizacji rytuałów przejścia. Uroczystości tego typu przyczyniały się tym samym do zacieśniania różnych relacji w rodzinie i wśród społeczności wiejskiej. Ważne było by okazywać sobie szacunek, przestrzegać zasad hierarchii, istotne było także zachowanie określonych tradycją zwyczajów wprowadzania do rodziny nowych jej członków czy wreszcie pełnienie określonych ról przez poszczególne osoby w obrzędach. Obrzędy stanowiły także sposobność do okazywania wzajemnej pomoc na różnych płaszczyznach, co prowadziło do powstawania zależności, które wymagały odwzajemnienia. Podczas obrzędów podejmowane były także działania zabezpieczające poszczególnych członków rodziny, a także całą społeczność wiejską, niezbędne gdyż inicjowana osoba w fazach przejścia z jednego stanu czy grupy wiekowej do drugiej stanowiła dla nich zagrożenie. Wszystkie opisane czynności wpływały na spójność grupy oraz właściwe jej funkcjonowanie. W ostatnich latach zmianie uległy niektóre etapy obrzędów oraz czynniki podtrzymujące więzi, jednakże nadal uroczystości te są jedną z nielicznych okazji do spotkań z bliższymi i dalszymi krewnymi oraz znajomymi i sąsiadami
EN
Traditional family rituals, such as wedding and wedding reception, birth and baptism, as well as funeral, have always been important events not only for a family, but also for the whole local society. It is through those events that all inhabitants, who were engaged in various ways to help an initiated person with the rite of passage, integrated. Celebrations of this type contributed to strengthening of different bonds in a family and rural society. It was important to show respect, obey the rules of hierarchy. It was also essential to maintain the tradition of introducing a new family member or having some roles in rituals. Rituals were also an opportunity to help other people in different ways, which made some interrelations necessary to be reciprocated. During rituals some activities protecting particular family members and the whole rural society were taken. These activities were indispensable, as the initiated person was a threat for them during the phases of passing from one status or age to another one. All the activities described influenced the integration of the group and its functioning. In recent years some stages of the rituals, as well as factors maintaining relations have changed. However, these events are still one of rare occasions to meet relatives, friends and neighbours
Volume
5
Pages
188 - 211
Physical description
Contributors
  • Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080 - 9212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23d2a926-e899-4802-9ea9-6ed035e98698
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.