Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 7 | 159-167

Article title

Przesłanki internacjonalizacji przedsiębiorstw

Authors

Title variants

EN
Driving Forces for Internationalization Enterprises

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Stopień internacjonalizacji, czy też umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa, związany jest z przyjętą przez nie strategią wejścia na rynek zagraniczny oraz z chęcią (lub brakiem wraz z upływem czasu) dalszego rozszerzania działalności na nowych rynkach. Autorka przedstawiła wybrane motywy wyjaśniające i opisujące przesłanki internacjonalizacji (proaktywnej i reaktywnej) oraz motywy wyboru miejsca ekspansji.
EN
Companies which operate in at least two different countries are considered international enterprises. The motives for the internationalization of these companies may vary from the planned intentions of Managers to being market driven. This paper presents the various classification levels for international companies and also the degrees of internationalization intensity dependent upon their activity in foreign markets. (original abstract)

Year

Issue

7

Pages

159-167

Physical description

Contributors

  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

References

  • Calvet A.L., A Synthesis of Foreign Direct Investment Theories and Theories of the Multinational Firm, Journal of International Business Studies, Spring-Sumer 1981.
  • Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004.
  • Dunning J.H., Multinational Enterprises and the Global Economy, Reading, Addison-Wesley, Massachusetts 1993.
  • Nowak-Far A., Globalna konkurencja. Strategiczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach międzynarodowych, PWN, Warszawa-Poznań 2000.
  • Rozkwitalska M., Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2007.
  • Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
  • Sutherland J., Carnwell D., Klucz do biznesu międzynarodowego. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci, PWN, Warszawa 2008.
  • Wach K., Formy internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, K.Wach (red.), AE Krakowie, Kraków 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-23d638f2-2249-4bb4-a489-20ae60678669
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.