PL EN


2011 | 7 | 159-167
Article title

Przesłanki internacjonalizacji przedsiębiorstw

Authors
Title variants
EN
Driving Forces for Internationalization Enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Stopień internacjonalizacji, czy też umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa, związany jest z przyjętą przez nie strategią wejścia na rynek zagraniczny oraz z chęcią (lub brakiem wraz z upływem czasu) dalszego rozszerzania działalności na nowych rynkach. Autorka przedstawiła wybrane motywy wyjaśniające i opisujące przesłanki internacjonalizacji (proaktywnej i reaktywnej) oraz motywy wyboru miejsca ekspansji.
EN
Companies which operate in at least two different countries are considered international enterprises. The motives for the internationalization of these companies may vary from the planned intentions of Managers to being market driven. This paper presents the various classification levels for international companies and also the degrees of internationalization intensity dependent upon their activity in foreign markets. (original abstract)
Year
Issue
7
Pages
159-167
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
References
  • Calvet A.L., A Synthesis of Foreign Direct Investment Theories and Theories of the Multinational Firm, Journal of International Business Studies, Spring-Sumer 1981.
  • Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004.
  • Dunning J.H., Multinational Enterprises and the Global Economy, Reading, Addison-Wesley, Massachusetts 1993.
  • Nowak-Far A., Globalna konkurencja. Strategiczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach międzynarodowych, PWN, Warszawa-Poznań 2000.
  • Rozkwitalska M., Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2007.
  • Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
  • Sutherland J., Carnwell D., Klucz do biznesu międzynarodowego. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci, PWN, Warszawa 2008.
  • Wach K., Formy internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, K.Wach (red.), AE Krakowie, Kraków 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23d638f2-2249-4bb4-a489-20ae60678669
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.