Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 1(126) | 34–52

Article title

Przestrzenne nierówności oferty edukacyjnej w zdecentralizowanym systemie oświaty. Przypadek Polski

Title variants

EN
Territorial inequity in the decentralised education system of educational inputs. Evidence from Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Decentralizacja edukacji, podobnie jak decentralizacja wszelkich usług publicznych, wiąże się z ryzykiem zwiększenia nierówności między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ponoszonych nakładów i jakości usług. W większości państw próbuje się temu zaradzić poprzez ustanowienie krajowych standardów usług edukacyjnych oraz redystrybucję środków finansowych, która pozwala zneutralizować wpływ terytorialnych zróżnicowań bazy podatkowej. Niniejsze opracowanie poświęcone będzie analizie skutecznościowych działań w przypadku Polski. W pierwszej części, na podstawie danych panelowych na poziomie gmin, pokazujemy, że mimo różnych instrumentów wyrównawczych stosowanych przez rząd centralny, lokalna baza podatkowa w znaczącym stopniu wpływa na wysokość nakładów przeznaczanych na edukację gimnazjalną. W części drugiej porównujemy liczbę i charakter przedmiotowy godzin lekcyjnych w gimnazjach położonych w najbiedniejszych i najbogatszych gminach. Wedle naszych ustaleń czas nauczania dla uczniów z najbiedniejszych i najbogatszych środowisk nie jest istotnie różny. Nie występują także znaczące różnice wysokości wynagrodzeń nauczycieli. Biedne i bogate gminy różnią się natomiast zakresem indywidualnego wsparcia dla uczniów.
EN
Decentralisation of education, as for any other public service, is associated with the risk of increasing spatial inequality with respect to the inputs and the quality of the service. Most countries try to prevent a rise in inequality by establishing national standards for educational services and through redistribution of financial resources for neutralisation of the effect of an uneven local tax base. This study investigates the effectiveness of these measures in Poland. Using panel data at a municipal level, it was shown that, despite the various compensatory instruments employed by central government, the local tax base significantly influences local spending on lower secondary schools. Average teaching time and additional services offered to students in the poorest with the most affluent Polish municipalities were compared. The findings showed that teaching time in the rich and poor local school systems did not significantly vary. There was no significant difference in the mean teacher hourly wage. The more affluent and poorer municipalities do however differ with respect to individual support and additional services offered to students.

Journal

Year

Issue

Pages

34–52

Physical description

Dates

issued
2014-03-27

Contributors

 • Instytut Badań Edukacyjnych
author
 • Instytut Badań Edukacyjnych

References

 • Ahlin, A. i Mork, E. (2008). Effects of decentralization on school resources. Economics of Education Review, 27(3), 276–284.
 • Björklund, A., Clark, M. A., Edin, P.A., Fredriksson, P. i Krueger, A. B. (2006). The market comes to education in Sweden. An evaluation of Sweden's surprising school reforms. New York, NY: Russell Sage Foundation.
 • Borge, L.-E. i Rattsø, J. (1993). Dynamic responses to changing demand: a model of the reallocation process in small and large municipalities in Norway. Applied Economics, 25(5), 589–598.
 • Borge, L.-E., Brueckner, J. K. i Rattsø, J. (2012). Partial Fiscal decentralization and public-sector heterogeneity: theory and evidence from Norway. CESIFO working paper no. 3954 category 1: public finance, october 2012. Pobrano z: http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/DocBase_Content/WP/WP-CESifo_Working_Papers/wp-cesifo-2012/wp-cesifo-2012-10/cesifo1_wp3954.pdf
 • Brimley, V. i Garfield, R. (2002). Financing education in a climate of change, Boston: Pearson Education Company.
 • Brueckner, J. K. (2009). Partial fiscal decentralization. Regional Science and Urban Economics, 39(1), 23–32.
 • Canning, M., Moock, P. i Heleniak, T. (1999). Reforming education in the regions of Russia. World Bank Technical Paper No. 487. Pobrano z: http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/0-8213-4624-5
 • Card, D. i Payne, A. A. (2002). School Finance reform, the distribution of school spending, and the distribution of student test scores. Journal of Public Economics, 83(1), 49–82.
 • Faguet, J.-P. (2004). Does decentralization increase government responsiveness to local needs? Evidence from Bolivia. Journal of Public Economics, 88(3–4), 867–893.
 • Fiske, E. B. (1996). Decentralization of Education. Politics and Consensus. Washington, DC: The World Bank.
 • Fiszbein, A. (2001). Decentralizing education in transition societies: case studies from Central and Eastern Europe. Washington, DC: The World Bank.
 • Herbst, M., Herczyński, J. i Levitas, A. (2009). Finansowanie oświaty w Polsce. Diagnoza, Dylematy, Możliwości. Warszawa: Scholar.
 • Herbst, M. (red.). (2012). Decentralizacja oświaty. Warszawa: Wydawnictwo ICM Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Hoxby, C. M. (2001). All school finance equalizations are not created equal. The Quaterly Journal of Economics, 16(4), 1189–1231.
 • Jakubowski, M. i Topińska I. (2006). Impact of Decentralization on public service delivery and equity: education and health sectors in Poland 1998–2003. Warszawa: CASE.
 • Levačić, R. (2007). World Bank study: a stocktaking of per capita financing in education in Poland. Washington, DC: The World Bank.
 • Manwaring, R. i Sheffrin, S. (1997). Litigation, School Finance Reform, and Aggregate Educational Spending. International Tax and Public Finance, 4(2), 107-127
 • Murray, S. E., Evans, W. N. i Schwab, R. M. (1998). Education-finance reform and the distribution of education resources. The American Economic Review, 88(4), 789–812.
 • NIK (2008). Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostki samorządu terytorialnego a wielkość wydatków faktycznie ponoszonych na realizację zadań oświatowych. Pobrano z: http://sejmometr.pl/nik_raporty/1311
 • Oates, W. E. (1972). Ficsal Federalism. New York, NY: Hartcourt.
 • Roelke, Ch., Green, P. i Zielewski, E. (2004). School finance litigation, the promises of the third wave. Peabody Journal of Education, 70(2), 104–133.
 • Prawda, J. (1993). Educational decentralization in Latin America: lessons learned. International Journal of Educational Development, 13(3), 253–64.
 • Silva, F. i Sonstelie, J.(1995). Did Serrano Cause a Decline in School Spending. National Tax Journal, 48(2), 199-215
 • Tiebout, C. M. (1956). A pure theory of local expenditures. Journal of Political Economy, 64(5), 416–424.
 • Tsang, M. C. (1996). Financial reform of basic education in China. Economics of Education Review, 15(4), 423–444.
 • Winkler, D., Rounds, T. (1996). Municipal and private sector response to decentralization and school choice. Economics of Education Review, 15(4), 365–376.

Notes

http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2014/1-4-herbst-wojciuk-przestrzenne-nierownosci-oferty-edukacyjnej.pdf

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0239-6858

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-23e17de2-bd44-4e50-a8b3-b2701a8464b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.