PL EN


2019 | 22 | 1(82) | 107-120
Article title

Obowiązek dewelopera należytego określenia udziałów w nieruchomości wspólnej wynikający z przepisów Ustawy o własności lokali w świetle przepisów Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Title variants
EN
Real-estate developer’s obligation to properly estimate shares in common property under the Act on protecting the rights of purchasers of apartments and houses, and their relation to applicable regulations of the Apartments Ownership Act
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza obowiązków dewelopera w oparciu o przepisy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w świetle obowiązujących przepisów ustawy o własności lokali, w zakresie ustanawiania odrębnej własności lokali oraz przenoszenia ich własności wraz z prawami związanymi z własnością na rzecz nabywców. W szczególności poddano ocenie przepisy dotyczące określenia udziału w nieruchomości wspólnej z uwzględnieniem możliwości realizowania wieloetapowych przedsięwzięć deweloperskich i dokonywania sukcesywnych wyodrębnień lokali w inwestycjach wielobudynkowych. Artykuł przede wszystkim skupia się na wykładni przepisów ustawy o własności lokali dotyczących określania udziału w nieruchomości wspólnej w kontekście ustawy deweloperskiej i realizowanych na jej podstawie wieloetapowych przedsięwzięć deweloperskich. Autorzy prześledzili także ewolucję sposobu określania udziału w nieruchomości wspólnej na gruncie polskiego prawa oraz opisali znaczenie udziału w nieruchomości wspólnej. W artykule opisano także sposoby obliczania udziałów w nieruchomości wspólnej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w której wyodrębnienie lokalu następuje w budynku położonym na gruncie zabudowanym wieloma budynkami. Przytoczone zostały także poglądy orzecznictwa i doktryny na temat charakteru przepisów dotyczących ustalania udziałów w nieruchomości wspólnej; zaproponowano wykładnię tych przepisów zgodnie z obowiązującą rzeczywistością gospodarczą, w szczególności możliwość umownego ustalania udziałów w nieruchomości wspólnej w oparciu o art. 3 ust. 7 ustawy.
EN
The subject of this article is the analysis of a real-estate developer’s obligations under the Act on protecting the rights of purchasers of apartments and houses, and their relation to applicable regulations of the Apartments Ownership Act. A special emphasis has been put on the issue of establishing a separated ownership of apartments with related rights in shared areas and transferring these rights to purchasers. Particular attention has been given to the regulations that concern establishing the percentage in which each purchaser participates in shared areas and how these regulations apply to multi-building investments, realized in subsequent stages. The article focuses on the interpretation of the Apartments Ownership Act regulations and their correspondence to the regulations of the Act on protecting the rights of purchasers of apartments and houses in the above-mentioned multi-building investments built in a shared area. The authors examine the evolution of the Polish law regarding regulations, under which the proportion in shared areas had been established in different acts throughout the years. The article describes methods, in which shares in common property are established, with special attention given to multi-building investments. There have also been included some opinions of the judicature and the doctrine on the nature of regulations, under which the proportion in shared areas is established. The article gives some thoughts on significance of purchasers’ participation in shared areas. The authors suggest an interpretation of the Apartments Ownership Act, especially its art. 3 sec.7, which allows contractual specification of the shares in common property.
Year
Volume
22
Issue
Pages
107-120
Physical description
Dates
published
2019-06
Contributors
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, Poland
References
 • Babiarz S. (red.), Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym, t. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 • Bieniek G., Marmaj Z., Własność lokali. Komentarz, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2005.
 • Bieniek G., Rudnicki S., Nieruchomości. Problematyka prawna, LexisNexis, Warszawa 2011.
 • Bończak-Kucharczyk E., Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Brzeszczyńska S., Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2017.
 • Brzozowski A., Kocot W.J., Skowrońska-Bocian E., Prawo cywilne. Część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 • Ciepła H., Brzeszczyńska S., Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 • Czech T., Ustawa deweloperska. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 • Dańko-Roelser A., Jacyszyn J., Pazdan M., Popiołek W. (red.), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Aleksandrowi Oleszce, Stowarzyszenie Notariuszy RP, Warszawa 2012.
 • Doliwa A., Prawo mieszkaniowe. Komentarz, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2015.
 • Dziczek R., Własność lokali. Komentarz, wzory pozwów i wniosków sądowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Gliniecki B., Ustawa deweloperska. Komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, LexisNexis, Warszawa 2012.
 • Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo rzeczowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Kidyba A., Kodeksowe umowy handlowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 • Okolski D., Kurek D., Ustawa o własności lokali. Komentarz, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2017.
 • Osajda K. (red.), Komentarze Prawa Prywatnego, t. 6b, Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2017.
 • Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. 1, PWN, Warszawa 1978.
 • Wróblewski J., Rozumienie prawa i jego wykładnia, Ossolineum, Wrocław 1990.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23e25de7-e4e7-42fa-b8df-936a71053cab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.