PL EN


Journal
2017 | 10 | 147-160
Article title

Polityka obronna Unii Europejskiej – wymiar traktatowy

Authors
Content
Title variants
EN
European Union defence policy – treaty dimension
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polityka obronna stała się w ostatnim czasie jednym z komponentów wymiaru zewnętrznego Unii Europejskiej odpowiadając niejako na zapotrzebowanie bycia graczem strategicznym na arenie międzynarodowej nie tylko w kwestiach ekonomicznych. Artykuł przedstawia ewolucję wymienionej polityki od lat dziewięćdziesiątych XX wieku po rozwiązania obecne. Punktem wyjścia jest analiza traktatowa zasad zaprezentowanych w poszczególnych dokumentach, począwszy do Traktatu z Maastricht po Traktat z Lizbony. Ponadto ukazana została specyfika UE jako podmiotu prawnomiędzynarodowego i procedury decydowania w sprawach zewnętrznych.
EN
Defence policy has recently become one of the components of the external dimension the European Union policy, reflecting, in a sense, on the need to be a strategic player in international relations and not only in economic matters. This article presents the evolution of this policy from the 90s to the present solutions. The starting point is a treaty analysis of the principles presented in each document starting with the Maastricht Treaty to the decision in the Treaty of Lisbon. In addition, the specificity of the EU as an international legal entity, and the procedure for deciding on external issues was shown.
Keywords
Journal
Year
Issue
10
Pages
147-160
Physical description
Artykuł naukowy
Dates
published
2017-10-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3109
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23e390c5-a1c2-4d0f-a499-dea707ebbd83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.