Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 10 | 147-160

Article title

Polityka obronna Unii Europejskiej – wymiar traktatowy

Authors

Content

Title variants

EN
European Union defence policy – treaty dimension

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Polityka obronna stała się w ostatnim czasie jednym z komponentów wymiaru zewnętrznego Unii Europejskiej odpowiadając niejako na zapotrzebowanie bycia graczem strategicznym na arenie międzynarodowej nie tylko w kwestiach ekonomicznych. Artykuł przedstawia ewolucję wymienionej polityki od lat dziewięćdziesiątych XX wieku po rozwiązania obecne. Punktem wyjścia jest analiza traktatowa zasad zaprezentowanych w poszczególnych dokumentach, począwszy do Traktatu z Maastricht po Traktat z Lizbony. Ponadto ukazana została specyfika UE jako podmiotu prawnomiędzynarodowego i procedury decydowania w sprawach zewnętrznych.
EN
Defence policy has recently become one of the components of the external dimension the European Union policy, reflecting, in a sense, on the need to be a strategic player in international relations and not only in economic matters. This article presents the evolution of this policy from the 90s to the present solutions. The starting point is a treaty analysis of the principles presented in each document starting with the Maastricht Treaty to the decision in the Treaty of Lisbon. In addition, the specificity of the EU as an international legal entity, and the procedure for deciding on external issues was shown.

Keywords

Publisher

Journal

Year

Issue

10

Pages

147-160

Physical description

Artykuł naukowy

Dates

published
2017-10-10

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-3109

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-23e390c5-a1c2-4d0f-a499-dea707ebbd83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.