PL EN


2016 | 17 | 283-295
Article title

Kobiety i mężczyźni w przestrzeni klubów fitness

Authors
Content
Title variants
EN
Women and men in the fitness clubs
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Somatyzacja współczesnej kultury wyraża się w wielu podejmowanych aktywnościach. Wygląd coraz częściej staje się zewnętrznym obrazem osobowości, sposobem definiowania siebie wobec innych. Stąd większa koncentracja na działaniach służących ciału i wyglądowi. Elementem tego procesu jest korzystanie z różnorodnych usług, „oddawanie ciała” w ręce ekspertów i instytucji. Kluby fitness są tym, co Anthony Giddens nazywa systemami eksperckimi. Są to też swoiste światy społeczne, charakteryzujące się odrębnością i obowiązywaniem pewnych reguł, rytuałów interakcyjnych, także działania tego, co Erving Goffman nazywa „idiomami ciała”. Ważnym elementem interakcji w klubie fitness jest płeć. Nie tylko aktywność w określonej przestrzeni, ale także to, kim są inni ćwiczący, ma znaczenie, ponieważ aktorzy społeczni działają według określonych reguł. Część tych reguł wiąże się z płcią. W artykule wykorzystano materiał empiryczny pochodzący z wywiadów jakościowych zrealizowanych z klientami klubów fitness.
EN
The process of focusing on the body is expressed in many ways and consists of many activities. Appearance is becoming more important and is treated as the external image of personality. It is also a way of defining ourselves in the context of others. Hence, a greater focus on body and appearance. The part of this process is using a variety of services. In this way the bodies are in the hands of experts and institutions. The fitness centers are, what Anthony Giddens called, expert systems and are in fact institutions specializing in specific services for the body. They are also specific social worlds, characterized by distinctiveness and validity of certain rules, rituals of interactions, including what Erving Goffman calls “the idioms of the body”. An important elements of interactions in the fitness center is the sex. Not only activity in a given space, but also who the other participants are seems to be very important. In the fitness center social actors act according to certain rules and some of them are related to gender. The empirical data of the article is taken from in-depth interviews with the fitness centers’ customers.
Year
Volume
17
Pages
283-295
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Instytut Socjologii
References
 • Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Warszawa 2006.
 • Bernasiewicz M., Młodzież i popkultura. Dyskursy światopoglądowe, recepcja i opór, Katowice 2009.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2001.
 • Goffman E., Rytuał interakcyjny, Warszawa 2006.
 • Goffman E., Zachowanie w miejscach publicznych, Warszawa 2008.
 • Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2008.
 • Komunikat CBOS, nr 2998, Stosunek do własnego ciała – ideał pięknej kobiety i przystojnego mężczyzny, oprac. K. Biały, Warszawa 2003. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2003/K_152_03.PDF (29.11.2015).
 • Komunikat CBOS, nr 4195, Polak zadbany – troska o sylwetkę i własne ciało, oprac. K. Pankowski, Warszawa 2009. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_130_09.PDF (29.11.2015).
 • Komunikat CBOS, nr 4887, Aktywność fizyczna Polaków, oprac. M. Omyła-Rudzka, Warszawa 2013. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_129_13.PDF. (29.11.2015).
 • Konecki K. T., W stronę socjologii jakościowej: badanie kultur, subkultur i światów społecznych, [w:] red. J.Leoński, M. Fiternicka-Gorzko,Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych, Szczecin 2010.
 • Konecki K. T., Czy ciało może być świątynią duszy? Parareligijny wymiar duchowości hatha-jogi, „Studia Humanistyczne AGH”, Tom 12/3, 2013.
 • Mariański J., Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium socjologiczne, Lublin 2001.
 • Mariański J., Między nadzieję i zwątpieniem: sens życia w świadomości młodzieży szkolnej, Lublin 1998.
 • Mariański J., „Niewidzialna religia” w badaniach socjologicznych, „Studia Płockie tom XXXVII/2009.
 • Marzec W., Granice (teorii) społecznych światów, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2011, Tom VII, nr 1 – Luty.
 • Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne, Poznań—Toruń 1996.
 • Melosik Z., Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Poznań 2002.
 • Sport i aktywność fizyczna. Badanie specjalne Eurobarometru nr 334/seria badawcza 72.3, Bruksela, TNS Opinion&Social 2010. http://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/10347/original/Eurobarometr_pl.pdf?1334720685 (29.11.2015).
 • Strauss A., A socialworldperspective,[w:] red. N. Denzin„Studies in SymbolicInteraction”, volume 1, 1978.
 • Szlendak, T., Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wrocław 2004.
 • Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r. Główny Urząd Statystyczny 2013. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/KTS_uczestnictwo_polakow_w_sporcie_2012.pdf.(29.11.2015).
 • Wysocka E., Wschodząca dorosłość a tożsamość młodego pokolenia – współczesne zagrożenia dla kształtowania tożsamości. Analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje, „ColloqiumKwartalnik Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych”, nr I/2013, Uniwersytet Śląski, Katowice 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23ec6b41-1511-4da4-abef-7f0aad6e660e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.