Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 79-93

Article title

Właściwości fizykochemiczne i chemiczne wód geotermalnych w Uniejowie ze szczególnym uwzględnieniem wody z odwiertu PIG/AGH-2

Content

Title variants

EN
Physical and chemical properties of geothermal waters and their use in medicine with particular focus on well PIG/AGH-2 in Uniejów

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Temperature of groundwater was its earliest recognized healing property and indication for using it for therapeutic bath and other treatments. Later on the chemical composition of water was found to have influence on human body by intensifying the thermal impact of water. The chemical composition may also reduce the suitability of water for general use. Geothermal waters were used in Poland for therapeutic bath until the end of the 20th century, mainly in Cieplice, Lądek-Zdrój, Ciechocinek i Ustroń Śląski. As a result of geological research carried out during the last 20 years, geothermal waters having temperature > 90°C were found in several places, mainly in Polish Lowlands (also in the vicinity of Łódź). Fairly large resources of these waters and their diversity in terms of chemical composition create possibilities of their exploitation for many purposes, especially if water intakes are placed near large cities or in areas attractive for tourists. Uniejów – the youngest thermal spa in Poland and the only such health resort in Łódź voivodship – is an example of using thermal water for balneotherapeutic purposes.

Year

Volume

1

Pages

79-93

Physical description

Contributors

author
 • kierownik Zakładu Tworzyw Uzdrowiskowych (ZTU) w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie
 • doktorantka, Zakład Dydaktyki Geografii Uniwersytetu Łódzkiego, 90- 142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31

References

 • Dominikiewicz M, Wody mineralne Polski. PZWL, Warszawa 1951.
 • Falkiewicz A., Starzewska M., Uzdrowiska Dolnośląskie i ich okolice. Historia. Przyroda. Sztuka, 1975, Wyd. Ossolineum.
 • Górecki W., Hajto M., Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim, Kraków 2008, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Zakład Surowców Energetycznych.
 • Gutenbrunner Chr., Hildebrandt G., Handbuch der Heilwässer – Trinkkuren, Sonntag Verlag-Stuttgart 1994, s. 146-192.
 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu, 2008a, Odwiert wody PIG/AGH-2 w miejscowości Uniejów, wydane 29.09.2008, Nr HU-96/WL/AN/08, Warszawa-Poznań.
 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu, 2008b, Świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze wody z odwiertu PIG/AGH-2 w miejscowości Uniejów, wydane 29.09.2008, Nr HU-96/WL/2008, Warszawa-Poznań.
 • Ponikowska I., Walczak-Sielicka J., Latour T., Łaukajtys T., Medycyna uzdrowiskowa w zarysie. Watext, Warszawa 1995.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.04.2006r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz.U.Nr.80.poz.565).
 • Sabatowski A., Lecznictwo uzdrowiskowe w zarysie, Warszawa 1947, Lekarski Instytut Naukowo-Wydawniczy.
 • Smętkiewicz K.K., Perspektywy wykorzystania wód geotermalnych w Łodzi i regionie – studium przykładowo-porównawcze z obszarów: Niż Polski (Polska Środkowa; województwo łódzkie) i północno-wschodnia część Niemiec (Landy Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie). Praca magisterska, maszynopis, Łódź 2007, Wydział Nauk Geograficznych UŁ.
 • Smętkiewicz K.K., Wpływ wydobycia surowców na stan środowiska geograficznego na przykładzie Uniejowa. (w:) Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym – materiały konferencyjne 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, tom 2, Łódź 2010, wyd. Nowa Era, s. 423-447
 • Szmytówna M., Balneochemia. Chemia wód i peloidów, Warszawa 1970, PZWL.
 • Straburzyńska-Lupa A., Straburzyński G., 2008, Fizjoterapia z elementami klinicznymi, t.1, Warszawa 2008, PZWL s. 99-117.
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, Katedra Mikrobiologii, Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, 2008, Świadectwo badania mikrobiologicznego wody geotermalnej z Uniejowa, wydane dn. 17.10.2008

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-23ef79d4-ba46-463a-82d5-5872e6e8965f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.