Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 512 | 174-183

Article title

Migracja jako szansa na wzbogacanie kapitału ludzkiego ‒ doświadczenie polskich przedsiębiorców

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ocena wpływu migracji zarobkowej na poszerzanie wiedzy i rozwój umiejętności osób, które po powrocie założyły własną działalność gospodarczą. Jeśli przyjąć perspektywę rynku pracy, migracja może być procesem, w którym następuje wzbogacanie komponentów kapitału ludzkiego, co pozytywnie wpływa na wymianę wiedzy i umiejętności między krajami (brain circulation) oraz na rozwój osobisty migranta. W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród 54 przedsiębiorców, którzy wyemigrowali do Europy Zachodniej, a po powrocie założyli własne firmy. Uzyskane wyniki wskazują, że w trakcie pobytu za granicą większość z nich pozyskała nową wiedzę, rozwinęła umiejętności, zidentyfikowała/rozwinęła swoje predyspozycje, a także opracowała koncepcję własnej firmy.

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-23f268e0-dbe9-4399-b1ec-56eea7c03bcf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.