PL EN


2015 | 7(43) | 2 | 9-22
Article title

Ontodydaktyczny wymiar trudności i niepowodzeń szkolnych

Authors
Title variants
Ontodidactic Dimension of School Difficulties and Failures
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Treści kształcenia są jednym z czynników wyznaczających rozmiary niepowodzeń szkolnych, implikują ich kształt i są predykatorem niskich osiągnięć w nauce. Zagadnienie treści kształcenia z perspektywy trudności i niepowodzeń szkolnych jest szczególnie istotne w czasach rewolucji informacyjnej i globalizacji, kiedy nie da się przewidzieć, jakiej wiedzy i umiejętności będą potrzebowali uczniowie w życiu dorosłym.
EN
The content of the education is one of the factors defining the size of the school failures, they imply their shape and are a predictor of low academic achievements. The question of the content of education from the perspective of school difficulties and failures is especially significant during the informatics revolution and globalization, when we cannot predict, what knowledge and skills students will need when they grow up.
Year
Volume
Issue
2
Pages
9-22
Physical description
Contributors
 • Zakład Dydaktyki Ogólnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
References
 • Boni M. (red.): Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Warszawa 2009.
 • Borawska-Kalbarczyk K.: Edukacja przeciw wykluczeniu – idea ucznia tworzącego wiedzę, w: M. Chodkowska, B. Berman (red.), Szkoła i jej wychowankowie. Między tradycją a wyzwaniem edukacji przyszłości, Rzeszów 2010.
 • Castells M.: Społeczeństwo sieci, Warszawa: PWN 2008.
 • Karpińska A.: Drugoroczność. Pedagogiczne wyzwanie dla współczesności, Białystok: Trans Humana 1999.
 • Karpińska A.: Drugoroczność − ponownie aktualna, „Zeszyty Naukowe” Filia UW (Białystok), Prace Pedagogiczne, 17(1985), nr 42.
 • Karpińska A.: Minimalizacja drugoroczności − między teraźniejszością a przyszłością, „Test” 1997, nr 2(8).
 • Karpińska A.: Minimalizacja drugoroczności − realia, warunki i szanse, Białystok: UW Filia w Białymstoku 1990.
 • Karpińska A.: Neurodydaktyka – perspektywą na sukces w uczeniu(się), w: E.I. Laska (red.), Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski 2007.
 • Karpińska A.: Neurodydaktyczne strategie w procesie kształcenia. Strategia: kontekst oswiti ta wichowanija, w: Studia in honorem. Naukowi zapiski, Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Kirowograd 2006.
 • Karpińska A.: Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej, wyd. II, Białystok: Trans Humana 2013.
 • Karpińska A.: Niepowodzenia szkolne − realia i oczekiwania, w: E. Podoska-Filipowicz, H. Błażejowski, R. Gerlach (red.), Transformacja w edukacji − konieczność, możliwości, realia i nadzieje, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP 1995.
 • Karpińska A.: Obszary trudności w kształceniu gimnazjalnym – refleksja ontodydaktyczna, w: J. Grzesiak (red.), Ewaluacja poprawy jakości kształcenia, Kalisz−Konin: Wydawnictwo UAM w Poznaniu i PWSZ w Koninie 2014.
 • Karpińska A.: Zasięg, skuteczność, przyczyny drugoroczności, w: W. Maszke (red.), Organizacja, rozmieszczenie i funkcjonowanie szkolnictwa ogólnokształcącego w Polsce, Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1985.
 • Kocójowa M. (red.): Edukacja na odległość. Nowe technologie w informacji i bibliotekarstwie, Kraków: Wydawnictwo UJ 2003.
 • Majerska K.: Wiedza w organizacjach. Prolegomena do zarządzania wiedzą, w: B. Sosińska- Kalata, E. Chuchro, W. Daszewski (red.), Informacja w sieci. Problemy, metody, technologie, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2006.
 • Naisbitt J.: Megatrendy, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1997.
 • Pachociński R.: Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych 1999.
 • Papińska-Kacperek J. (red.): Społeczeństwo informacyjne, Warszawa: PWN 2008.
 • Postęp w kierunku realizacji celów lizbońskich w edukacji i szkoleniu, SEC (2006)639.
 • Raport z badań Biblioteki Narodowej, Warszawa 2011.
 • Sawiński J.P.: Neurodydaktyka – moda czy potrzeba?, „Kierowanie Szkołą” 2005, nr 7-8.
 • Small G., Vorgan G.: iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości, Poznań: Vesper 2011.
 • Stróżyński K.: Egzaminy jako diagnoza edukacji, „Nowa Szkoła” 2009, nr 9.
 • Śliwerski B.: Analfabetyzm u progu XXI wieku, „Rocznik Pedagogiczny” 1998, nr 21.
 • Toffler A. i H.: Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1996.
 • Wenta K.: Samokształcenie w społeczeństwie ponowoczesnym, w: K. Pająk, A. Zduniak (red.), Edukacyjne wyzwania początku XXI wieku, Warszawa−Poznań: Elipsa 2003.
 • Zińczuk M.: Kompetencje terapeutyczne nauczyciela warunkiem w zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym, w: A. Karpińska (red.), Edukacja „głębszego poziomu” w dialogu i perspektywie, Białystok: Trans Humana 2005.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23f2fd06-ba5e-4bfd-884e-737ebcaeae6f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.