PL EN


2013 | 1 | 3(252) |
Article title

Idea i metody wprowadzania budżetu zadaniowego w jednostkach sektora finansów publiczny w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
The idea and methods of introducing performance-based budgets in the public finance sector in Poland
Languages of publication
Abstracts
PL
W niniejszym artykule, na tle idei budżetu zadaniowego oraz jego porównania z budżetem w formie tradycyjnej, przedstawione zostały możliwe metody wdrażania budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Niewątpliwie w systemie polskich finansów publicznych sposób realizowania wydatków w układzie zadaniowym jest pojęciem nowym i budzącym wiele pytań oraz wątpliwości. Opracowanie ma charakter poglądowy i nie zawiera wyników badań empirycznych, zostało przygotowane na podstawie aktualnych aktów prawnych oraz dostępnej literatury.
EN
The objective of this study is to present the idea of performance-based budgeting in public spending. There is no doubt that the implementation of task-oriented budgeting into Polish public finances is a new concept which raises a number of questions and concerns. Task-oriented budgeting is only mandatory for the state budget, but its implementation in local government units is optional. In this paper a comparison is made between budgets done in the traditional way and performance-based budgets. It also presents possible approaches for the implementation of performance-based budgeting in local government units. The paper does not include any results of empirical research, it is for illustrative purposes only. It is based on current legislation and the available literature.
Year
Volume
1
Issue
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
  • Budżet zadaniowy w administracji rządowej, 2010, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
  • Dylewski, M., 2010, Budżet zadaniowy w jednostkach samorządu terytorialnego– narzędzie zarządcze czy obiektywna konieczność?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 620, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 61, Szczecin.
  • Heciak, S., 2012, Budżet zadaniowy w praktyce. Planowanie, kalkulacja wydatków, ewidencja księgowa, Prescom, Wrocław.
  • Krynicka, H., 2006, Koncepcja nowoczesnego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management), PWSZ Sulechów.
  • Minister Finansów, 2011, Komunikat nr 4 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U .M.F., nr 5 poz. 23).
  • Postuła, M., Perczyński, P. (red.), 2008, Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dz.U., nr 38, poz. 207 ze zm.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz.U., nr 157, poz. 1240 ze. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23f42673-ad01-4a24-9e5f-1f2508e2f738
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.