PL EN


2018 | 9 | 3 | 184-191
Article title

Edukacja finansowa w kontekście zarządzania finansami osobistymi

Content
Title variants
Financial Education in Context of Management of Personal Finances
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rozwój globalnych rynków finansowych i pojawianie się nowych produktów finansowych wymaga nowego spojrzenia na edukację finansową społeczeństwa i jej rolę w zarządzaniu finansami osobistymi. W artykule autorka omówiła znaczenie edukacji finansowej w aspekcie zarządzania finansami osobistymi, przedstawiła wyniki badań świadomości finansowej społeczeństwa polskiego przeprowadzonych przez różne instytucje oraz wskazała kierunki zmian w obszarze edukacji finansowej.
EN
The development of the global financial markets and the emergence of new financial products require a new viewpoint of the financial education of society and its role in the management of personal finances. In the herein paper, the author at hand describes the significance of financial education in terms of the management of personal finances, while also presenting the results of research on the financial awareness of Polish society conducted by various institutions and indicat-ing the directions of changes in the area of financial education.
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
184-191
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Doktor inżynier, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Finansów, Banko-wości i Rachunkowości, Polska
References
 • Barembruch, A. (2012). Zarządzanie finansami osobistymi – teoria i praktyka. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 50, 239–248.
 • Czechowska, I.D., Zatoń, W. (2017). Wpływ poziomu edukacji podstawowej i kompetencji finan-sowych na problemy klientów usług finansowych, SGH Konferencja Edukacja finansowa, Warszawa, 28.09.2017.
 • Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie edukacji finansowej. COM (2007) 0808, 18.12.2007.
 • OECD (2006). The Importance of Financial Education, Policy Brief. Paris 7.2006, 1–6.
 • OECD (2017). G20/OECD INFE Report on Adult Financial Literacy in G20 Countries. Hamburg.
 • OECD INFE (2011). Measuring Financial Literacy: Questionnaire and Guidance Notes for Conducting an Internationally Comparable Survey of Financial Literacy. Paris.
 • OECD INFE (2016). International Survey of Adult Financial Literacy Competencies. Paris.
 • Orzeszka, T. (2014). Miejsce edukacji finansowej społeczeństwa w strategii społecznej odpowie-dzialności biznesu krajowych banków giełdowych w Polsce. Gospodarka – Etyka – Środowi-sko, 274–283.
 • PwC (2015). Analiza na podstawie: Standards & Poor’s Global Financial Literacy Survay, SGH Konferencja Edukacja finansowa, Warszawa, 28.09.2017.
 • Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków (2015). Warszawa: Konsorcjum Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Grupa IQS dla Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP.
 • Świecka, B. (2014). Współczesne problemy finansów osobistych. Warszawa: CeDeWu.
 • Urbańska, K. (2015). O potrzebie powszechnej edukacji finansowej, Konferencja naukowa Eduka-cja Finansowa, SGH, Warszawa, 28.09.2017.
 • www.kapitalni.org (5.05.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23f6b535-5089-443e-9b47-7a277c06000a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.