PL EN


2011 | 2(65) | 131-157
Article title

Tutoring jako ważny obszar uczenia się dorosłych

Content
Title variants
EN
Tutoring as an important learning space for adults
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiony został współczesny kontekst edukacji: zachodzące zmiany i ich konsekwencje zarówno społeczne, jak i pojawiające się na poziomie jednostkowym. Wraz ze zmieniającym się światem zmianie ulegają także oczekiwania wobec edukacji. Zdaniem autora, metoda tutoringu – scharakteryzowana w artykule, jest jednym z interesujących sposobów mogących skutecznie wspierać funkcjonowanie dorosłych w nowej rzeczywistości.
EN
The article outlines the contemporary educational context: changes and their consequences, both at a social, as well as an individual level. With changes in the world, expectations are also shifting in relation to education. The author believes that the method of tutoring, characterised in the article, is one of the interesting ways for effectively supporting the functioning of adults in a new reality.
Keywords
Year
Issue
Pages
131-157
Physical description
Contributors
 • Zakład Pedagogiki Społecznej i Poradoznawstwa Instytut Pedagogiki Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląska Szkoła Wyższa
References
 • 1. Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • 2. Belbin M. (2009), Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek. Wolters Kluwer Polska – OFICYNA, Warszawa.
 • 3. Brzezińska M.I., Rygielska L. (2009), Tutoring jako czynnik rozwoju ucznia i nauczyciela, [w:] Czekierda P. i in. (red.) Tutoring w szkole, między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej,Towarzystwo Edukacji Otwartej, Wrocław.
 • 4. Budzyński M. (2009), Tutoring szkolny – jak przez dialog rozwijać ucznia i motywować go do nauki, [w:] Czekierda P. i in. (red.) Tutoring w szkole, między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, Towarzystwo Edukacji Otwartej, Wrocław.
 • 5. Czayka-Chełmińska K. (2005), Tutoring. W poszukiwaniu metody kształcenia liderów, PAFW, Warszawa.
 • 6. Czernecka M.(2008), Menedżerze, wybierz zespół. Personel i Zarządzanie nr 1, s. 94–98.
 • 7. Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. American Psychologist 34, s. 906–911.
 • 8. Giddens A. (2003), Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, Zysk i S-ka, Poznań.
 • 9. Hamlin S. (2008), Jak mówić, żeby nas słuchali. Komunikacja we współczesnym miejscu pracy. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 • 10. Heidema J.M., Mc Kenzie C.A. (2006) Budowanie zespołu z pasją. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • 11. Izdebska J. (2001), Rodzina, dziecko. Telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji. Trans Humana, Białystok.
 • 12. Jarymowicz M. (1999), O godzeniu wody z ogniem: związki kolektywizmu z indywidualizmem, [w:] B. Wojcieszke, M. Jarymowicz (red.), Psychologia rozumienia zjawisk społecznych, PWN, Warszawa.
 • 13. Malewski M. (2010), Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław.
 • 14. Nissbet R.E. (2009), Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej, Smak Słowa, Sopot.
 • 15. Pełczyński Z. (2007), Tutoring wart zachodu. Z doświadczeń tutora oxfordzkiego, [w:] Tutoring. W poszukiwaniu metody kształcenia liderów. Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Warszawa.
 • 16. Pereświet-Sołtan A. (2003), Dostosowanie do pracy we współczesnych organizacjach, niepublikowana praca doktorska.
 • 17. Savickas M. L. (2009), Career studies as self-making and life designing, „Career Research & Development” 24, s. 15–17.
 • 18. Savickas M. L. (2010), Life Design: A General Model for Career Intervention in the 21S` Centur, artykuł wygłoszony na konferencji w Paryżu: „Counselling for Life Design”.
 • 19. Słabosz A. (2003) Twórczość a metapoznanie, [w:] K.J. Szmidt, Dydaktyka twórczości, IMPULS, Kraków.
 • 20. Szacka B. (2003), Wprowadzenie do socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • 21. Tyszka Z. (2003), Rodzina we współczesnym świecie. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • 22. Świeży M. (2008), Metapoznanie w samoregulacji procesów uczenia się, [w:] Samoregulacja w poznaniu i działaniu, red. A, Niedźwieńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 23. Toffler A. i H. (1996), Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 • 24. Traczyński J., (2009), Kim jest (mógłby być…) tutor w polskiej szkole, [w:] Czekierda P. (red.) Tutoring w szkole, między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, Towarzystwo Edukacji Otwartej, Wrocław.
 • 25. Wojtasik B. (2003), Refleksyjne konstruowanie kariery życiowej w ponowoczesnej codzienności, [w:] „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, Wyd. Naukowe DSW, Wrocław.
 • 26. Cellary W. (2008), Społeczeństwo informacyjne czy społeczeństwo wiedzy? Dostępny na: edunews.pl/index.php?option=com_content&task=view& id=313&Itemid=32 (otwarty:26.06.2011)
 • 27. Blakey, Elaine – Spence, Sheila (1990), Developing Metacognition. ERIC Digest, dostępny na: http://www.ericdigests.org/pre-9218/developing.htm (otwarty: 2.07.2011)
 • 28.Kto to jest tutor?(2010) Kolegium tutorów, dostępny na: www.tutoring.pl/strefa-wiedzy/tutoring/kto-to-jest (otwarty: 02.07.2010) 4. Pereświet-Sołtan A. (2011) Tutoring, czyli godzenie wody z ogniem, dostępny na: http://news.webwweb.pl/2,44040,0,Tutoring,godzenie,wody ,z,ogniem.html (otwarty:2.07.2011)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23f8c3b4-5b00-4c8e-8a2b-ad8e720ae6b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.