PL EN


2014 | 4(12) | 12
Article title

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA RZECZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Authors
Content
Title variants
EN
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS’ ACTIVITIES FOR CRISIS MANAGEMENT SYSTEM IN THE REPUBLIC OF POLAND
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie roli organizacji pozarządowych w systemie zarządzania kryzysowego Rzeczypospolitej Polski. W publikacji przybliżono funkcjonowanie trzeciego sektora oraz możliwości wykorzystania organizacji społecznych na rzecz bezpieczeństwa państwa. W opracowaniu dokonano analizy dotychczasowej działalności organizacji pozarządowych, skupiając się w głównej mierze na Ochotniczej Straży Pożarnej, Górskim Ochotniczym Pogotowi Ratunkowym, Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym oraz Wodnym Ochotniczym Pogo-towiu Ratunkowym. Autor zwrócił również uwagę na zmianę przepisów prawnych znoszących wyłączność działania GOPR, TOPR i WOPR w swoim obrębie działań.
EN
The aim of the article is to present the role of non-governmental organizations (NGOs) in the crisis management system in the Republic of Poland. The author describes the functioning of the third sector and the possibilities to engage social organizations in the security of the state. Then he analyses of the NGOs current activities focusing mainly on the Voluntary Fire Service, Mountain Voluntary Rescue Service (GOPR), Tatras Voluntary Rescue Service (TOPR) and Water Voluntary Rescue Service (WOPR). Finally, the author focuses on the change of le-gal regulations abolishing the exclusiveness of GOPR, TOPR and WOPR operations in their areas of responsibility.
Contributors
author
  • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
References
  • Gryz J., Kitler W. (red.), System reagowania kryzysowego, Toruń 2007.
  • Lidwa W., Krzeszowski W., Więcek W., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 2010.
  • Maslow A., Motywacja i osobowość, Warszawa 2006. 4. Raport GUS, Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd zawodowy i gospodarczy oraz organizacje pracodawców w 2012 r., Warszawa 2014.
  • Schmidt J., Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka, Warszawa 2012.
  • Skomra W., Zarządzanie kryzysowe – praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy, Wrocław 2010.
  • Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104.
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz. U. z 2014 poz. 111.
  • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r., nr 89, poz. 590.
  • Zarządzenie nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2017, M. P. poz. 737.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7297
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23fbe104-e9d0-463b-afb7-a7e8bd9db6d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.