PL EN


2012 | 5 | 4(17) | 65-73
Article title

Rola sił zbrojnych w zapewnieniu bezpieczeństwa międzynarodowego – nowy paradygmat

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
W przyszłych działaniach o charakterze kryzysowym w przeciwieństwie do innych instrumentów, siły zbrojne będą odgrywały coraz mniejszą rolę, jednak należy modernizować siły zbrojne i pozyskiwać nowe zdolności tak, aby mogły one skutecznie podejmować przyszłe wyzwania i przeciwstawiać się zagrożeniom oraz być efektywniejsze w zapewnieniu bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego.
Keywords
Contributors
 • Szef Centrum Zarządzania Kryzysowego MON
References
 • Arguilla J., Ronfeldt D., Swarming and the Future of Conflict, RAND, Santa Monica, 2000. http://www.rand.org/pubs/documented_briefings/DB311 Baylis J., Wirtz J., Gray C.S., Cohen E., Strategia we współczesnym świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2009 Bezpieczeństwo Narodowe Polski XXI wieku, wyzwania i strategia, Bellona. Warszawa 2006 Clausewitz C. von, O wojnie. Lublin 1995 Joint Vision 2020, Washington, D.C.: U.S. Department of Defence, June 2000. http://www.iwar.org.uk/military/resources/aspc/pubs/jv2020.pdf Keegan J., Historia wojen, Książka i Wiedza. Warszawa 1998 Kompleksowe wytyczne polityczne, Comprehensive Political Guidance – SG(2005)0918, Endorsed by NATO Heads of State and Government on 29 November 2006, Riga, Latvia, NATO, Headquarters, International Staff, Private Office of The Secretary General, http://www.nato.int/cps/en/ natolive/official_texts_56425.htm?selectedLocale=en Kugler R., Case Study in Army Transformation: Creating Modular Forces. Washington 2008 Smith R., The Utility of Force: The Art of War in the Modern World. London, 24 January 2006 Strategic Concept For the Defence and Security of The Members of the North Atlantic Treaty Organisation, Lizbona 2010, http://www.nato.int/lisbon 2010/strategic-concept-2010-eng.pdf Sun Tzu, Sztuka wojny. Gliwice 2004; Transformation: A strategic Approach, Department of Defence. Washington D.C., 2003 Zapotoczny W.S., Sun Tzu Compared to Clausewitz oraz Ando, Clausewitz vs. Sun Tzu, blog poświęcony historii „Past Tense. http://www.wzaponline. com/SunTzuClausewitz.pdf oraz http://answersinhistory.wordpress.com/ 2008/03/13/clausewitz-vs-sun-tzu/ http://www.dtic.mil/cgibin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA480011
 • http://www.rand.org/pubs/documented_briefings/DB311
 • Baylis J., Wirtz J., Gray C.S., Cohen E., Strategia we współczesnym świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2009
 • Bezpieczeństwo Narodowe Polski XXI wieku, wyzwania i strategia, Bellona. Warszawa 2006
 • Clausewitz C. von, O wojnie. Lublin 1995
 • Joint Vision 2020, Washington, D.C.: U.S. Department of Defence, June 2000. http://www.iwar.org.uk/military/resources/aspc/pubs/jv2020.pdf
 • Keegan J., Historia wojen, Książka i Wiedza. Warszawa 1998
 • Kompleksowe wytyczne polityczne, Comprehensive Political Guidance – SG(2005)0918, Endorsed by NATO Heads of State and Government on 29 November 2006, Riga, Latvia, NATO, Headquarters, International Staff, Private Office of The Secretary General, http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_56425.htm?selectedLocale=en
 • Kugler R., Case Study in Army Transformation: Creating Modular Forces. Washington 2008
 • Smith R., The Utility of Force: The Art of War in the Modern World. London, 24 January 2006
 • Strategic Concept For the Defence and Security of The Members of the North Atlantic Treaty Organisation, Lizbona 2010, http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf
 • Sun Tzu, Sztuka wojny. Gliwice 2004;
 • Transformation: A strategic Approach, Department of Defence. Washington D.C., 2003
 • Zapotoczny W.S., Sun Tzu Compared to Clausewitz oraz Ando, Clausewitz vs. Sun Tzu, blog poświęcony historii „Past Tense. http://www.wzaponline.com/SunTzuClausewitz.pdf oraz http://answersinhistory.wordpress.com/2008/03/13/clausewitz-vs-sun-tzu/
 • http://www.dtic.mil/cgibin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA480011
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23fd51a2-2ee4-499e-8601-571763646233
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.