PL EN


2016 | 24 | 1(91) | 83-88
Article title

BRAZYLIA W POTENCJALNYM PODRĘCZNIKU SOCJOLOGII HISTORYCZNEJ

Authors
Content
Title variants
EN
Brazil in the Potential Manual of Historical Sociology
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Chciałbym napisać podręcznik historii zaawansowanej lub podręcznik historii dla zaawansowanych, który nie byłby wykładem faktograficzno-chronologicznym, lecz opracowaniem z socjologii historycznej. Jej istotą jest zorganizowanie refleksji wokół problemów – i to rozpatrywanych w długim trwaniu oraz przy uwzględnieniu ich występowania na różnych terenach. W jakich punktach włączyłbym Brazylię do takiego opracowania? Inaczej mówiąc: jakie sprawy, istotne dla dziejów wielu krajów, ale w jej historii rysujące się szczególnie wyraźnie, uznałbym za warte analizy? Byłoby to wszak opracowanie wybiórcze. Kwestię – powiedzmy – rewolucji przemysłowej musiałbym pokazywać na przykładzie dziejów Anglii, zaś rozwój masowej produkcji samochodu osobowego na przykładzie Forda – jako na casusach najbliższych modelowym, choć oczywiście nie wyczerpującym sprawy.
EN
It is my intention to write an advanced history manual or a history manual for advanced users, which would not be a factual and a chronological discourse, but a study of historical sociology. Its core is the organisation of ideas around certain problems – ones evaluated in long-term perspective and considered as present in different areas. Under which aspects would I include Brazil in this study? In other words: which features, significant for many countries though especially salient in the Brazilian history, would I consider worth analysing? After all, it would be a selective study. For instance, the question of the industrial revolution I would need to illustrate on the example of England, whereas the mass production of cars on the example of Ford. These cases would be closest to the exemplary, though certainly not exhausting the issue.
Year
Volume
24
Issue
Pages
83-88
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
  • Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
References
  • Leszczyński, A. (2013), Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych. 1943--1980, Wstęp: Zygmunt Bauman, Warszawa: ISP PAN, Wyd. Krytyki Politycznej.
  • Malinowski, M. (2011), W poszukiwaniu brazylijskości, Warszawa: CESLA UW.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24004859-600b-4e9a-a6a0-81be012e03d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.