PL EN


2014 | 3 | 4 | 8-20
Article title

Problem z pojęciem umowy sprzedaży w nowej ustawie o prawach konsumenta – zagadnienie umów mieszanych z obowiązkiem świadczenia usługi

Authors
Content
Title variants
EN
Problem with the concept of “sales” in the new Polish Consumer Rights Act – the question of mixed contracts with a service component
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy problemu implementacji dyrektywy o prawach konsumentów do polskiego system prawnego. Podstawowym przedmiotem analizy jest art. 2 pkt 5 dyrektywy i jego implementacja. Polski ustawodawca wydał odrębną ustawę o prawach konsumenta. Niektóre regulacje zostały jednak umieszczone w kodeksie cywilnym. Powstaje pytanie dotyczące wzajemnych relacji między przepisami w dwóch różnych aktach prawnych. Przepis implementujący art. 2 pkt 5 dyrektywy został umieszczony w tej odrębnej ustawie. Definiuje on umowę sprzedaży, ale obejmuje również umowę mieszaną z obowiązkiem świadczenia usług. Mimo że jego implementacja nastąpiła poza kodeksem cywilnym, odgrywa on istotną rolę jako zasada ogólna w stosunku do implementujących dyrektywę przepisów wdrożonych do kodeksu cywilnego. Ta skomplikowana, wielowarstwowa struktura powoduje szereg problemów dotyczących rzeczywistego zakresu stosowania art. 6 ustawy o prawach konsumenta. Autor podejmuje kwestię metodologii techniki implementacji prawa Unii Europejskiej do skodyfikowanego systemu prawnego.
EN
The paper deals with questions surrounding the transposition of the Consumer Rights Directive into the Polish legal system. The paper focuses on Article 2. No 5. of the Directive and its implementation. The Polish legislator has passed a separated Consumer Rights Act and yet some of the relevant provisions are placed in the Polish Civil Code. Problems arise in the mutual interaction of relevant rules spread in two different legal acts. The national rule implementing Article 2 No. 5 of the Directive has been placed in the Consumer Rights Act. It defines sales contracts but also covers mixed contracts with a service component. Although its implementation has been placed outside the Civil Code, the above provision plays the role of a general rule in relation to the provisions implementing the Directive that have been inserted into the Civil Code. This complex multi-layer structure causes several problems with the actual scope of the application of Article 6 of the Consumer Rights Act. The paper deals also with the methodology of the technique used to implement European law in the codified system.
Contributors
author
  • Prof. dr hab. Fryderyk Zoll, Katedra Prawa Cywilnego UJ, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Osnabrück. Kierownik Katedry Polskiego Prawa Prywatnego, Europejskiego Prawa Prywatnego i Prawa Porównawczego Uniwersytetu w Osnabrück. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Członek stowarzyszony Akademii Prawa Porównawczego w Paryżu, członek Rady Europejskiego Instytutu Prawa, doktor honoris causa Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Tarnopolu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2406722b-3c21-49a4-8194-edf408497dc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.