PL EN


2002 | 5 | 3-29
Article title

Państwo a religia w prawodawstwie japońskim

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie relacji państwa do religii w Japonii w perspektywie historycznej. Problemem tutaj nie jest samo pojęcie państwa, lecz pojęcie religii. Na pewno żadnych problemów nie będzie z podaniem definicji chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo jednak odgrywa nieznaczną rolę w życiu społecznym i politycznym Japonii. Natomiast w historii tradycyjnej myśli japońskiej trudno jest wyraźnie oddzielić filozofię od religii. Filozofia (światopogląd), religia i kultura są jednoznaczne z „filozofią życia”. Chodzi zarówno o filozofię, jak i religijność, która jest filozofią życia. Klasycznym przykładem jest shintoizm, który nie jest ani wyłącznie filozofią, ani wyłącznie religią. Trudno jest też jasno oddzielić filozoficzny konfucjanizm od konfucjanizmu religijnego.
Year
Volume
5
Pages
3-29
Physical description
Contributors
author
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
References
 • A. Kość, Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin, Lublin 1998 s. 111-129
 • A. L. Miller, Japanese Religion. Popular Religion, w: ER, t. 7, s. 538-545;
 • A. Seidel, Afterlife. Chinese Concepts, w: ER, t. 1, s. 124-127.
 • D. S. Nivison, Li, w: ER, t. 8, s. 535-536.
 • Daxue (Wielka nauka), XI, w: J. Legge, dz. cyt., t. 1, s. 267.
 • E. Lokowandt, Zum Verhältnis von Staat und ShintÇ im heutigen Japan, Wiesbaden 1981.
 • F. Kakubayashi, Amaterasu Ōmikami, w: ER, t. 1, s. 228-229.
 • H. Dumoulin, Zen, w: ER, t. 15, s. 561-568
 • H. Hardacre, Ancestors, w: ER, t. 1, s. 266-267.
 • H. Nakamura, Mahayana Buddhism, w: ER, t. 2, s. 457-472.
 • H. P. Varley, Japanese Religion, w: ER, t. 7, s. 520-557;
 • I. Hori, Folk Religion in Japan, Chicago 1968.
 • I. Niida, Nihon chãsei no shakai to hō, Tōkyō 1995.
 • Imperial Rescript on the Promulgation of the Constitution, w: The Japaneze System, red. H. Tanaka, s. 16-17.
 • J. Ching, Der religiöse Sinn der Chinesen, Concilium 15(1979), s. 358-361.
 • J. Ching, What is Confucian Spirituality?, w: Confucianism. The Dynamics of Tradition, red. J. Eber, New York 1986, s. 78-101;
 • J. Fujiyoshi, Jōdoshū, w: ER, t. 8, s. 104-107; J. Fujiyoshi, Jōdokyō shisō no kenkyã, Kyōto 1983;
 • J. M. Kitagawa, Religion in Japanese History, New York 1966.
 • J. Widacki, Spots on the rising sun. Essays on Japanese Crime and Punishment, Lublin 1998, s. 130-131.
 • K. Ueda, Kami, w: ER, t. 8, s. 243-244.
 • L. G. Thompson, Tien, w: ER, t. 14, s. 508-510.
 • L. Leszczyński, Gyoseishido w japońskiej kulturze prawnej. Nieformalne działania administracji a prawo, Lublin 1996, s. 33-36.
 • L. M. Pruden, Tientai, w: ER, t. 14, s. 510-519;
 • L. S. Hsu, dz. cyt., rozdzia» V: The Principle of Li, s. 90-104;
 • Mo Ti (Mo Di), Von der Liebe des Himmels zu den Menschen, aus dem Chinesischen übersetzt und herausgegeben von Helwig Schmidt-Glintzer, München 1992, s. 67-70.
 • Mong Dsi (Mong Ko, Mengzi), tłumaczył R. Wilhelm, Jena 1921, s. 57.
 • Morrell, Shōtoku Taishi, w: I. P. McGreal, Wielcy myśliciele Wschodu, Warszawa 1997, s. 373-377.
 • N. Ashibe, Kempō, wyd. 5, Tōkyō 2000, s. 18-21
 • N. E. Fehl, Li. Rites and Propriety in Literature and Life. A Perspective for a Cultural History of Ancient China, Hong Kong 1971;
 • N. Hirai, Shintō, w: ER, t. 13, s. 290-294; tenóe, Japanese ShintÇ, Tokyo 1966;
 • N. Tamaru, Buddhism in Japan, w: ER, t. 2, s. 426-435.
 • P. L. Swanson, Foundations of Tien Tai Philosophy. The Flowering of the Two Truths Theory in Chinese Buddhism, Berkeley 1989.
 • P. Nosco, Confucianism in Japan, w: ER, t. 4, s. 7-10.
 • R. Hartmann, Geschichte des modernen Japan. Von Meiji bis Heisei, Berlin 1996, s. 11-78;
 • R. Ishii, Nihon hōseishi gaisetsu, Tōkyō 1960;
 • R. L. Taylor, The Way of Heaven. An Introduction to the Confucian Religious Life, Leiden 1986.
 • R. Malek, Das Ethos des Konfuzianismus und Daoismus, w: Das Ethos der Weltreligionen, red. A. T. Khoury Freiburg i. Br. 1993, s. 75-117.
 • R. Nagao, Nihon hōshisōshi kenkyū, Tōkyō 1981;
 • S. Hanayama, Prince Shōtoku and Japanese Buddhism. Philosophical Studies of Japan, t. 4, Tokyo 1963, s. 23-48.
 • S. Hanayama, Shōtoku Taishi, w: ER, t. 13, s. 298-299; R. E.
 • S. Hase, Jōdo shinshu, w: ER, t. 8, s. 100-104.
 • S. Murano, Nichirenshū, w: ER, t. 10, s. 427-430.
 • S. Ono, Shintō no kisochishiki to kiso mondai, Tokyo 1963;
 • S. Tsuboi, Hōnen jōdokyō no kenkyū, Tōkyō 1982;
 • Sources of Japanese Tradition, red. R. Tsunoda, t. 1-2, New York 1958;
 • T. Andō, Tendai-gaku ronshū, Kyōto 1975;
 • W. M. Tu, Soul. Chinese Concepts, w: ER, t. 13, s. 447-450
 • Y. Sanada, Hōgaku nyūmon, wyd. 3, Tōkyō 1999, s. 32-33.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2407771b-a71f-4792-84a4-d5bf4771cf9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.