PL EN


2009 | 7 | 161-178
Article title

Antoni Kępiński: lęk – teoria – doświadczenie – tekst

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper reveals how fear is present in Kępiński’s theory (mainly in Fear), in his war experiences and how it is represented in style of the composition of his texts. For Kępiński, fear is a warning sign preventing from losing identity, very common in nature. It is strongly bound up with the essence of life. Kępiński distinguished and described many kinds of fears making use of his theory of energetic and information metabolism. Famous Polish psychiatrist had also terrifying experiences during WWII – he spent 2,5 years in Spanish concentration camp in Miranda de Ebro. After war he practiced psychotherapy on ex-prisoners of German concentration camps. His most famous works were written during the lethal disease and this experience was also reflected in construction of his texts. Kępiński’s books aspire to be synthetic, interdisciplinary monographs. But they are also circular in presenting thesis, eclectic (methodologically too). His style is sometimes metaphorical, emotional. The author didn’t respect rules of scientific discourse (eg. avoiding terminology and presenting different approaches). There are also some interesting traces of subjectivity in Kępiński’s work, but not as obvious as autobiographical re-ferences.
Keywords
Year
Volume
7
Pages
161-178
Physical description
Oryginalny artykuł naukowy
Dates
published
2009-12-01
Contributors
 • Uniwersytet Gdański, Gdańsk
References
 • H. Arendt w pracy Myślenie, tłum. H. Buczyńska-Garewicz. Warszawa 1991
 • S. Chwin, W stronę antropologii pogranicza (Fenomen recepcji prac Antoniego Kępiń-skiego). W: Galernicy wrażliwości, wybór, opracowanie i redakcja M. Janion, S. Ro-siek. Gdańsk 1981
 • A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa 1998
 • C. Geertz, O gatunkach zmąconych. W: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz. Kraków 1997
 • A. Jakubik, J. Masłowski, Antoni Kępiński – człowiek i dzieło. Warszawa 1981
 • A. Kępiński, Lęk. Warszawa 1987
 • A. Kępiński, Rytm życia. Warszawa 1992
 • J. Maciuszek, Obraz człowieka w dziele Kępińskiego. Wrocław 1996
 • K. Murawski, Jaźń i sumienie. Filozoficzne zagadnienia rozwoju duchowego człowieka w pracach C.G. Junga i A. Kępińskiego. Wrocław 1987
 • A. Okopień-Sławińska, Semantyka wypowiedzi poetyckiej. Wrocław 1985
 • K. Pospiszyl, Psychopatia. Warszawa 1985
 • Z. Ryn, Antoni Kępiński w obozie koncentracyjnym Miranda de Ebro. „Przegląd Lekar-ski” 1978, nr 1
 • Z. Ryn, Z listów Antoniego Kępińskiego. „Literatura” 1977, nr 51-52
 • E. Stawnicka, Filozofia człowieka Antoniego Kępińskiego. Zielona Góra 1999
 • J. Tischner, Filozofia wypróbowanej nadziei. W: idem, Myślenie według wartości. Kra-ków 1993
 • M. Wojtak, Dyskurs asekuracyjny w dyskursie naukowym. W: Dyskurs naukowy – trady-cja i nowoczesność, red. S. Gajda. Opole 1999
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1643-4668
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-240a3e95-f133-4711-9041-21f845c694ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.