PL EN


2013 | 16 | 2(59) | 82-89
Article title

Koncentracje przedsiębiorstw działających na rynkach produktów leczniczych w Polsce. Ocena przez organ.

Title variants
EN
Mergers of companies in the markets of medicinal products in Poland: Assesment by the authority.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przeprowadzona została analiza opublikowanych w sierpniu 2012 r. wyjaśnień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczących oceny zgłaszanych do niego koncentracji, a w szczególności definiowania rynków właściwych oraz oceny wpływu koncentracji przedsiębiorstw na konkurencję. Autorka wyodrębniła wyjaśnienia dotyczące przemysłu farmaceutycznego, które następnie posłużyły do określenia cech szczególnych rynków właściwych produktów leczniczych oraz do analizy wpływu połączeń przedsiębiorstw działających na rynkach produktów leczniczych na konkurencję. Szczególne cechy rynków produktów leczniczych powodują, że znajdują do nich zastosowanie tylko niektóre elementy oceny stosowane przez prezesa urzędu przy wydawaniu decyzji.
EN
The article analyses explanations of the President of the Office of Competition and Consumer Protection, related to evaluation of mergers, and in particular to the definition of relevant markets and appraisal of the influence of mergers between companies on competition, published in August 2012. The Author extracted explanations related to the pharmaceutical industry in order to use them for defining of particular features of medicinal products’ markets and for analyzing the impact of mergers in the area of pharmaceuticals on competition. Particular features of the medicinal products’ markets cause that only some elements of the evaluation used by the President may be applied.
Year
Volume
16
Issue
Pages
82-89
Physical description
Dates
published
2013-06
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-240bce67-0fcc-40ce-9339-0476fc719bac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.